loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

 

Projekta nosaukums: “Melanomas metastāžu un sekundāro audzēju attīstības ģenētiskie marķieri (GENMEL)”

Projekts tiek īstenots Ietvara programmas ERA-NET projekta TRANSCAN JTC2013 ietvaros

Projekta identifikācijas Nr.: GENMEL Z/15/1285 – PRL15/15

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2015. gada 1. maijs – 2018. gada 30. aprīlis)

Projekta sadarbības partneri: German Cancer Research Center (DKFZ), Leiden University Medical Center (LUMC), University of Bergen (UiB), Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA-IRCCS)

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr.biol. Dace Pjanova

Melanoma ir viens no ļaundabīgākajiem audzējiem, kas ātri progresē un slikti padodas terapijai. Apmēram 20% melanomu progresē uz reģionālām un attālām metastāzēm. Ģenētiskie faktori kombinācijā ar vides faktoriem un katra cilvēka individuālo fenotipu palielina iespējamību saslimt ar primāro melanomu. Toties ģenētiskie faktori, kas ietekmē melanomas metastāžu un sekundāro audzēju attīstību, joprojām līdz galam nav zināmi. Projekta mērķis ir  identificēt ģenētiskās izmaiņas, kuras varētu būt saistītas ar metastāžu un sekundāro audzēju veidošanos asimptomātiskos pacientos pēc primārās melanomas ķirurģiskas ārstēšanas, izmantojot progresīvas gēnu analīzes metodes. Projekta realizācijā paredzēti divi posmi. Pirmajā posmā paredzēts, izmantojot eksomu sekvenēšanu un visa genoma retroelementu analīzi, noteikt ģenētiskās izmaiņas melanomas audos un asinīs pacientiem  ar un bez metastāzēm. Otrajā posmā ir paredzēts validēt atrastās izmaiņas pēc iespējas lielākā paraugu kopā, kā rezultatā tiks atrati ģenētiskie marķieri, ar kuru palīzdību būs iespējams identificēt melanomas pacientus ar paaugstinātu metastāžu vai atkārtotas melanomas at