loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: No kukaiņu zarnu trakta mikrofloras izolētu DNS bakteriofāgu raksturošana

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0373

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Andris Dišlers

Kopsavilkums

Projekts veltīts oriģinālu DNS-saturošu bakteriofāgu pētniecībai, genoma un proteoma līmenī raksturojot Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā izdalīto DNS bakteriofāgu kolekciju. Kolekcija aptver vairāk kā 40 Caudovirales dzimtas dsDNS bakteriofāgu, kas, kopā ar to saimniekbaktērijām izdalīti no dažādu kukaiņu zarnu mikrofloras, – attiecīgie fāgu saimnieki pieder plašam G+ un G – baktēriju spektram. Projekts dos iespēju turpināt jau uzsākto BMC fāgu kolekcijas pētniecību. Anotējot fāgu genomus, īpaša uzmanība tiks pievērsta tiem hipotētiskajiem proteīniem, kas ir konservatīvi dažādu bakteriofāgu genomos. Lai gan tiek uzskatīts, ka evolucionāri konservatīvi proteīni spēlē būtisku bioloģisku lomu attiecīgos organismos, lielākajai daļai šo proteīnu funkcijas ir šobrīd nezināmas vai neskaidras. Projekta rezultāti tiks publicēti vismaz vienā rakstā atklātas pieejas žurnālā. Publiski pieejamā GenBank datubāzē tiks deponētas funkcionāli anotētas pilna genoma sekvences vismaz 10 BMC kolekcijas bakteriofāgiem.

Informācija publicēta 01.12.2020.