loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Izpētīt biotiskā stresa ierosinātos starp-augu molekulāros signālus un atbildes reakcijas mikorizas sēņu savienotos augos

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0056

Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Zigmunds Orlovskis

Kopsavilkums

Lielākā daļa savvaļas augu veido kopdzīvi ar augsnē mītošajām mikorizas sēnēm (MS), kuras ievērojami palielina sakņu virsmu. Papildus tam MS spēj kolonizēt dažādus augus un savienot vairāku augu sakņu sistēmas vienotā pazemes informācijas tīklā, kas var pārvadīt dažādus biotiskā un abiotiskā stresa ierosinātos signālus no auga uz augu caur šo sēņu savienojumu. Diemžēl molekulārie mehānismi, kuri iesaistīti šādu signālu ģenerēšanā un dekodēšanā atbildes reakcijā uz kaitēkļu vai slimību ierosinātājiem, ir maz pētīti un vēl nezināmi. Mēs esam radījuši jaunu eksperimentālu sistēmu ar nodalījumiem, izmantojot modeļaugus Daucus carota un Medicago truncatula modeļ-MS Rhizophagus irregularis, lai apietu dabiskās augsnes komplekso fizikāl-ķīmiasko sastāva ierobežojumus un spētu labāk salīdzināt MS-savienotu augu sakņu un virszemes daļu imūn-atbildes uz mehānisku bojājumu un mikrobu vai augēdāju molekulārajiem motīviem. Papildus tam projekta mērķis ietver arī identificēt pašas MS atbildes reakcijas uz ierosināto augu signāliem un aprakstīt MS-mediētos starp-augu signāl-metabolītus. Kopā šo mērķu sasniegšana nesīs jaunas mehānistiskas zināšanas par starp-augu komunikāciju un iespējām biotehnoloģiski uzlabot pazemes signālus augu aizsargspēju paaugstināšanai, kā arī informēs tālākus pētījumus ar vēl plašāku sugu klāstu, lai identificētu augus un sēnes, kas vislabāk pārraida augu aizsargreakcijas pastiprinošus signālus.

Informācija publicēta 03.01.2022.