loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Vadība

Direktors

Nils Rostoks, Dr.biol.,Asoc. prof.

Telefons:

+371 67808202

E-pasts:

nils.rostoks@biomed.lu.lv

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

Jānis Kloviņš, Dr.biol., Prof.

Telefons:

+371 67808200

E-pasts:

klovins@biomed.lu.lv

Zinātniskā direktore

Aija Linē, Dr.biol., Asoc. prof.

Telefons:

+371 67808208

E-pasts:

aija@biomed.lu.lv

Studiju direktors

Kaspars Tārs, Dr.biol., Asoc. prof.

Telefons:

+371 67808200

E-pasts:

kaspars@biomed.lu.lv

Direktora vietnieks zinātniskās infrastruktūras jautājumos

Dāvids Fridmanis, Dr.biol.

Telefons:

+371 67808200

E-pasts:

davids.fridmanis@biomed.lu.lv

Direktora vietniece finanšu un administratīvajos jautājumos

Līga Vonda

Telefons:

+371 67808200

E-pasts:

liga.vonda@biomed.lu.lv