loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Molekulāro augu-mikrobu mijiedarbību izpētes grupa (Z.Orlovska grupa)

Molekulāro augu-mikrobu mijiedarbību pētniecības grupas ilgtermiņa mērķis ir saprast, kā auga saknēs vai lapās dzīvojošie mikroorganismi mediē augu iekšējos vai starp-augu sistēmiskos signālus, lai palīdzētu augu aizsardzībai pret kaitēkļu un patogēnu uzbrukumiem. Mēs vēlamies veikt fundamentālus atklājumus ne tikai augu modeļorganismos (Medicago truncatula, Arabidopsis thaliana, Daucus carota), bet arī ekonomiski nozīmīgās kultūraugu sugās, kas varētu kļūt par jauniem kultūraugu izpētes modeļiem nākotnē (Betula pendula, Populus spp. u.c.). Mūsu pētījumu pielietojums ir vērsts uz augu mikrobiotas ilgtspējīgu inženieriju un papildināšanu, lai uzlabotu augu aizsardzību augstas ražības šķirnēs, kur ģenētiskā selekcija vai inženierija var būt sarežģīta vai ierobežota.

Zigmunds Orlovskis, PhD

Zigmunds Orlovskis, PhD

Zinātniskās grupas vadītājs, vadošais pētnieks

Personāls

Zigmunds Orlovskis, PhD, zigmunds.orlovskis@biomed.lu.lv

Annija Kotova, annija.kotova@biomed.lu.lv

Ēriks Voroņins, eriks.voronins@biomed.lu.lv

Daniels Pugačevskis, daniels.pugacevskis@biomed.lu.lv

Kārlis Trevors Blūms, karlis.blums@biomed.lu.lv

Jomas sadarbības partneru meklēšanai

 • Augu-mikorizas sēņu mijiedarbības

 • Augu aizsargreakcijas un imunitāte

 • Sistēmiskā rezistence augos

 • Starp-augu signāli un komunikācija

 • Augu-patogēnu mijiedarbības

 • Augu-mikroorganismu-kukaiņu vektoru bioloģija

10 reprezentatīvas publikācijas

 1. Orlovskis Z, Reymond, P. (2020) Pieris brassicae eggs trigger inter-plant systemic acquired resistance against a foliar pathogen in Arabidopsis. New Phytologist, doi: 10.1111/nph.16788
 2. Al-Subhi AM, Al-Sadi AM, Al-Yahyai RA, Chen Y, Mathers T, Orlovskis Z. et al. (2020) Witches’ brooms contribute to phytoplasma epidemics by boosting phytoplasma titers and attracting insect vectors. Plant Disease, doi.org/10.1094/PDIS-10-20-2112-RE
 3. Orlovskis Z, Canale MC, Kuo CH et al. (2017) A few sequence polymorphisms among isolates of Maize bushy stunt phytoplasma associate with organ proliferation symptoms in infected maize plants. Annals of Botany, doi:10.1093/aob/mcw213
 4. Orlovskis Z, Hogenhout SA. (2016) A bacterial parasite effector mediates insect vector attraction in host plants independently of developmental changes. Frontiers in Plant Science, doi:10.3389/fpls.2016.00885
 5. Orlovskis Z, Canale MC, Thole V et al. (2015) Insect-borne plant pathogenic bacteria: getting a ride goes beyond physical contact. Current Opinion in Insect Science, 9: 16-23, doi: 10.1016/j.cois.2015.04.007
 6. MacLean AM, Orlovskis Z, Kowitwanich K, et al. (2014) Phytoplasma Effector SAP54 Hijacks Plant Reproduction by Degrading MADS-box Proteins and Promotes Insect Colonization in a RAD23-Dependent Manner. PLoS Biology 12(4): e1001835, doi: 10.1371/journal.pbio.1001835