loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Sēklu mikrobioma raksturojums un dinamika nezāļu augsnes sēklu bankā

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0163

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta īstenotājs: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (J.Nečajeva)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (D.Fridmanis)

Kopsavilkums

Ilgtspējīgas ilgtermiņa nezāļu integrētās ierobežošanas stratēģijas balstās uz augsnes sēklu bankas samazināšanu. Sēklu ilgmūžību augsnes sēklu bankā būtiski ietekmē ar sēklām saistīto mikroorganismu ietekme, kura ietver ar sēklām saistīto mikroorganismu (sēklu mikrobioma) un augsnes mikroorganismu mijiedarbību. Šī projekta mērķis ir raksturot ar sēklām saistīto mikroorganismu kopas dinamiku augsnes sēklu bankā un noteikt tās saistību ar sēklu ilgmūžību augsnē. Kā pētījuma objektus izvēlējās divas izplatītas nezāļu sugas, vējauzu (Avena fatua) un parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-galli). Projekta gaitā būs raksturotas arī sēklu īpašības, kuras ietekmē sēklu noārdīšanās ātrumu mikroorganismu ietekmē. Lai noteiktu sēklu noārdīšanos ātrumu augsnē, meteorolģisko apstākļu un vides faktoru un vietas ietekmi, tiks iekārtots lauka eksperiments, kurā dažādās vietās trīs gadu laikā ievāktie sēklu paraugi tiks ierakti divos laukos ar dažāda tipa augsni. Sēklu paraugus periodiski izņems, lai noteiktu dzīvotspēju un dīgtspēju. Mikroorganismiem ir izšķiroša loma sēklu dzīvotspējas samazināšanā augsnē. Uz sēklu vismas un augsnē esošo mikroorganismu daudzveidību raksturos, izolējot DNS un nosakot taksonus ar jaunās paaudzes sekvenēšanas tehnoloģijas palīdzību. Sēklu spēju pretoties patogēno mikroorganismu ietekmei noteiks laboratorijas apstākļos.

Informācija publicēta 04.01.2021.