loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Vikingu laikmets Latvijā: starpdisciplināra izpēte

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0059

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Vadošai partneris: LU Latvijas Vēstures Institūts, Dr. hist. Guntis Gerhards

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr. biol. Renāte Ranka

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir pētīt Vikingu laikmetu (800. – 1050. g. pēc Kr.) Latvijā pēc arheoloģiskajiem, biomolekulārajiem un bioģeoķīmiskajiem datiem. Tiks izmantots arheoloģisko izrakumu materiāls no teritoriāli dažādām apbedījumu vietām ar izpētei pieejamu antropoloģisko materiālu. Apbedīšanas tradīciju analīze pamatosies uz indivīda dzimti, dzimumu un statusu. Projektā tiks realizēta inovatīva starpdisciplināra

pieeja Vikingu laikmeta cilvēka raksturojumā, pielietojot molekulārās bioloģijas un bioģeoķīmiskās metodes. DNS analīzes tiks izmantotas indivīdu dzimuma, savstarpējās radniecības un izcelsmes noteikšanai, savukārt izotopu analīzes sniegs informāciju par diētas atšķirībām starp dzimtēm un dažādām vecuma grupām, kā arī mobilitāti un izcelsmi. Projekta īstenošana būtiski papildinās informāciju un pārvērtēs pastāvošos priekšstatus par Vikingu laikmetu un tā nozīmi Latvijas un Ziemeļeiropas vēsturē, jo šāda veida starpdisciplinārs pētījums Latvijas arheoloģijā līdz šim nav veikts. Projekta pētījumu rezultāti tiks aprobēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publicēti zinātniskos žurnālos, t.sk. Open Access. Starptautiski atzītu izpētes metožu un mūsdienu tehnoloģiju pielietošana sekmēs arheoloģijas nozares attīstību Latvijā. Projekta rezultātus varēs izmantot ne tikai arheologi, bet arī citu zinātņu nozaru speciālisti Latvijā un arī ārpus tās. Tas palīdzēs izprast gan kopīgo, gan atšķirīgo Baltijas un Eiropas zemju pagātnē.

Informācija publicēta 02.01.2023.