loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Piekļūstamības paziņojums

APP “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” saskaņā (turpmāk – BMC) ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo iestādes tīmekļvietni https://biomed.lu.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršots digitālās vides piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 11.05.2023. Izvērtēšanu veica BMC direktora vietniece finanšu un administratīvajos jautājumos Līga Vonda.

Tīmekļvietne atbilst MK noteikumiem Nr. 445 daļēji turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr.455:

  • Pārvietošanās tīmekļvietnē ar tastatūras TAB taustiņu (neizmantojot datorpeli) ir ierobežotas.
  • Ar tastatūru nav iespējams piekļūt pilnīgi visiem elementiem, ne visur ir nodrošināta aktīvā elementa izcelšana.
  • Tīmekļvietnes attēliem nav pieejama attēlu tekstuālā alternatīva.
  • Tīmekļvietnē pieejamajam multimediju (viedo) saturam nav pieejamas satura alternatīvas.
  • Tīmekļvietnes vairākās lapās nav pietiekams krāsu kontrasts.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības izvērtēšanas protokols 11.05.2023.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu citu šīs tīmekļvietnes saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar BMC, rakstot uz e-pastu bmc@biomed.lu.lv vai zvanot uz tālr. +371 67808200.

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: bmc@biomed.lu.lv

Tālrunis: +371 67808200

Adrese:  Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067

Sūdzību iesniegšanai

Par tīmekļvietnes piekļūstamību un funkcionalitāti ir atbildīgs BMC. Sūdzību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar BMC, rakstot uz e-pastu bmc@biomed.lu.lv vai zvanot uz tālr. +371 67808200.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošana

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 11.05.2023.