loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: “Pie vīrusveidīgajām daļiņām piesaistīto antigēnu strukturālie pētījumi ar cietās fāzes KMR”

Projekts tiek īstenots Hubert Curien partnerības programmā “OSMOZE”

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2018.-23.11.2018.

Projekta finansējums: 2400 EUR (pirmā posma mobilitātes pasākumu īstenošanai)

Sadarbības partneri: Istitut des Sciences Analytiques (Francija)

Projekta koordinators: Dr. chem. Guido Pintacuda

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr. biol. Kaspars Tārs

Projekta mērķis: Attīstīt inovatīvas cietās fāzes KMR eksperimentālās metodes, kuras varētu pielietot pie VLP virsmas piesaistītu antigēnu strukturālajiem pētījumiem. Lai gan darbības būtu fokusēta uz VVD sistēmām, kuras lieto Latvijas partnerinstitūcija, izstrādāto metodi varēs izmantot arī citām VVD platformām. Ar jaunizstrādāto metodi varēs noskaidrot detalizētu molekulāro struktūru pie VVD virsmas piesaistītajiem antigēniem, kas nav iespējams izmantojot citas tehnoloģijas. Iegūtās zināšanas varēs izmantot kā platformu antigēnu racionālai modifikācijai un to optimizētai piesaistei pie VVD, kā rezultātā varēs izstrādāt efektīvākus vakcīnu kandidātus.

Mobilitātes uzdevumi: Bilaterālās vizītes ļaus abu zinātnisko grupu darbiniekiem papildināt savas prasmes un pieredzi saistībā ar bioloģisko paraugu sagatavošanu (Rīgā) un cietvielu KMR spektroskopijas pētījumiem pie ļoti augsta lauka un ļoti ātras paraugu griešanas zem maģiskā leņķa, kā arī saistībā ar dinamiskās kodolu polarizācijas izmantošanu (Lionā).

Informācija publicēta 26.02.2018.