loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0208

Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Anna Zajakina

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu stratēģiju TAM mērķtiecīgai programmēšanai, izmantojot vīrusu nesējus, un apstiprināt pārprogrammētu TAM pretvēža īpašības progresīvos preklīniskos modeļos. Alfavīrusu vektori, kas ražo pārprogrammēšanas citokīnus kombinācijā ar komplementārām efektoru molekulām, tiks pielietoti, lai aktivizētu TAM pretvēža īpašības 3D audzēja šūnu vidē, izmantojot novatoriskus heterotipiskus sferoidālus krūts vēža modeļus. TAM programmēšanas nosacījumi un papildu faktori tiks noteikti un tālāk novērtēti imūnkompetento peļu  modelī kā arī no vēža pacientiem iegūto audzēju ksenotransplantu modelī. Iegūtie rezultāti nodrošinās jaunas imūnterapijas stratēģijas izstrādi, kuras pamatā ir mērķtiecīga audzēja mikrovides (TME) nozīmīgu komponentu programmēšana ar jaudīgiem vīrusa gēnu piegādes vektoriem.

Projekts atbilst Sabiedrības veselības prioritātei, pievēršot uzmanību vēža terapijai kā vienai no galvenajām veselības problēmām Latvijā un visā pasaulē. Projekts dos labumu sabiedrības veselībai, izstrādājot jaunu terapijas stratēģiju TAM pārprogrammēšanai, kas nākotnē  radīs jaunu inovatīvu terapiju solīdiem audzējiem.

Informācija publicēta 01.08.2018.