loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Mikrofluidikas iekārtu un ekstracelulāro vezikulu pētniecības grupa (A.Ābola grupa)

Grupas galvenais mērķis ir pētīt modificētu ekstracelulāro vezikulu (EV), kas iegūtas no, piemēram, mezenhimālajām cilmes šūnām (MSC) un mikrobioma, pielietojumus ļaundabīga audzēja terapijā, izmantojot mikrofluidikas iekārtas (LoC – Lab-on-a-Chip), ieskaitot orgānus uz čipa (OOC – Orgna on Chip) tehnoloģijas. Šis starpdisciplinārais virziens ir izveidojies sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) Prototipēšanas laboratoriju ar ekspertīzi mikrofluidikā un biosensoros. EV šobrīd pasaulē tiek intensīvi pētītas, jo tām ir liels potenciāls ļaundabīgu audzēju diagnostikā un terapijā. Tomēr tehniskie ierobežojumi EV metodoloģijā ievērojami kavē jomas attīstību. LoC tehnoloģija, kuras pamatā ir mikrofluidika un biosensori, varētu būtiski uzlabot šo situāciju.

Līdz ar ko mūsu darbība ir vērsta uz OOC personalizēšanu, kas izstrādāti sadarbībā ar LU CFI Prototipēšanas laboratoriju, izmantojot pacientu paraugus, lai testētu modificētu EV pielietojumu vēža terapijā, kas nākotnē varētu kalpot kā metode personalizētajā medicīnā.

Artūrs Ābols, PhD

Artūrs Ābols, PhD

Zinātniskās grupas vadītājs, vadošais pētnieks

Personāls

Artūrs Ābols, PhD, arturs@biomed.lu.lv

Karīna Narbute, PhD, karina.narbute@biomed.lu.lv

Caroline Küstermann, PhD, caroline.kustermann@biomed.lu.lv

Christina Bajo Santos, MSc., MRes., cristina.bajo@bioned.lu.lv

Fēlikss Rūmnieks MSc., felikss.rumnieks@biomed.lu.lv

Jānis Plūme, BSc., janis.plume@biomed.lu.lv

Valērija Movčana, BSc., valerija.movcana@biomed.lu.lv

Antons Miščenkoantons.miscenko@biomed.lu.lv

Miks Priedolsmiks.priedols@biomed.lu.lv

Pauls Kauķispauls.kaukis@biomed.lu.lv

Justs Jāzeps Zaļumsjusts.zalums@biomed.lu.lv

Jomas sadarbības partneru meklēšanai

 • Histopatoloģijā
 • Organoīdu izveidē un audzēšanā no dažādiem audiem
 • iPSC izveidošanā un diferencēšanā
 • Mikrobiomā
 • Bioinženierijā
 • Mašīnu mācīšanā (AI)

10 reprezentatīvas publikācijas

 1. Priedols M, Paidere G, Santos CB, Miscenko A, Bergmanis RG, Spule A, Bekere B, Mozolevskis G, Abols A, Rimsa R. Bifurcated Asymmetric Field Flow Fractionation of Nanoparticles in PDMS-Free Microfluidic Devices for Applications in Label-Free Extracellular Vesicle Separation. Polymers. 2023; 15(4):789. PMID: 36850073.
 2. Parfejevs V, Sagini K, Buss A, Sobolevska K, Llorente A, Riekstina U, Abols A. Adult Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles in Cancer Treatment: Opportunities and Challenges. Cells. 2020 May 8;9(5):1171. PMID: 32397238.
 3. Vasconcelos MH, Caires HR, Ābols A, Xavier CPR, Linē A Extracellular vesicles as a novel source of biomarkers in liquid biopsies for monitoring cancer progression and drug resistance. Drug Resist Update. 2019 Dec; 47:100647. PMID: 31704541.
 4. Sguassero A, Artiga Á, Morasso C, Jimenez RR, Rapún RM, Mancuso R, Agostini S, Hernis A, Abols A, Linē A, Gualerzi A, Picciolini S, Bedoni M, Rovaris M, Gramatica F, de la Fuente JM, Vanna R. A simple and universal enzyme-free approach for the detection of multiple microRNAs using a single nanostructured enhancer of surface plasmon resonance imaging. Anal Bioanal Chem. 2019 Mar;411(9):1873-1885. Epub 2018 Aug 28. PMID: 30155701.
 5. Nakurte I, Jekabsons K, Rembergs R, Zandberga E, Abols A, Linē A, Muceniece R. Colorectal Cancer Cell Line SW480 and SW620 Released Extravascular Vesicles: Focus on Hypoxia-induced Surface Proteome Changes. Anticancer Res. 2018 Nov;38(11):6133-6138. PMID: 30396929.
 6. Endzeliņš E, Ābols A, Bušs A, Zandberga E, Palviainen M, Siljander P, Linē A. Extracellular Vesicles Derived from Hypoxic Colorectal Cancer Cells Confer Metastatic Phenotype to Non-metastatic Cancer Cells. Anticancer Res. 2018 Sep;38(9):5139-5147. PMID: 30194161.
 7. Grube M , Shvirksts K , Krafft C , Kokorevicha S , Zandberga E , Abols A , Line A , Kalnenieks U . Miniature diamond-anvil cells for FTIR-microspectroscopy of small quantities of biosamples. Analyst. 2018 Jul 23;143(15):3595-3599. PMID: 29961798.
 8. Popēna I, Ābols A, Saulīte L, Pleiko K, Zandberga E, Jēkabsons K, Endzeliņš E, Llorente A, Linē A, Riekstiņa U. Effect of colorectal cancer-derived extracellular vesicles on the immunophenotype and cytokine secretion profile of monocytes and macrophages. Cell Commun Signal. 2018 Apr 24;16(1):17. PMID: 29690889
 9. Endzeliņš E, Berger A, Melne V, Bajo-Santos C, Soboļevska K, Ābols A, Rodriguez M, Šantare D, Rudņickiha A, Lietuvietis V, Llorente A, Linē A. Detection of circulating miRNAs: comparative analysis of extracellular vesicle-incorporated miRNAs and cell-free miRNAs in whole plasma of prostate cancer patients. BMC Cancer. 2017 Nov 9;17(1):730. PMID: 29121858.
 10. Abols A, Ducena K, Andrejeva D, Sadovska L, Zandberga E, Vilmanis J, Narbuts Z, Tars J, Eglitis J, Pirags V, Line A. Trefoil factor 3 is required for differentiation of thyroid follicular cells and acts as a context-dependent tumor suppressor. Neoplasma. 2015;62(6):914-24. doi: 10.4149/neo_2015_111. PMID: 26458316.