loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: „Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)”

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0025

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: EUR 486 838.00

Projekta zinātniskais vadītājsValdis Pīrāgs (VSI PSKUS ZI)

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
  • Latvijas Universitāte;

Projekta mērķis: Pilnveidot iekštelpu sensorus sasaistē ar mobilās informēšanas un kustības monitoringa aplikācijām cilvēku inficēšanās riska novērtēšanai, izvērtēt oriģinālu poliklonālo antivielu ātrās testēšanas sistēmu un jaunu vīrusu pneimonijas ierīci.

Projekta rezultātu apkopojums:

https://lzp.gov.lv/vpp/jaunas-tehnologijas-covid-19-pacientu-temetai-monitoresani-testesanai-un-terapijai-3-t-project/ 

https://lzp.gov.lv/programmas/valsts-petijumu-programmas/covid-19-seku-mazinasanai/papildu-projektu-rezultati/