loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: „Anti-miostatīna vakcīnas izstrāde mājlopu muskuļu masas palielināšanai”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2020/23

Projekta 1. kārtas izpildes termiņš: 2020. gada 31. marts – 2020. gada 30. septembris

Projekta 2. kārtas izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2022. gada 30. jūnijs

Projekta kopējais finansējums 1. kārtā: 22 896.83 (ERAF- 20 607.15, BMC – 2 289.68)

Projekta kopējais finansējums 2. kārtā: 310 436,5 EUR (ERAF -279392.85, BMC -34492.94)

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. K. Tārs

Tehnoloģiskās priekšizpētes posmā mēs plānojam (1) novērtēt potenciālo tirgus apjomu; (2) novērtēt produkta gala cenu un salīdzināt ar esošo augšanas stimulatoru cenām un komerciālajiem ieguvumiem; (3) izvērtēt tehnoloģiskos riskus, kādi varētu rasties vakcīnas izstrādē; (4) novērtēt produkta patentēšanas iespējas, identificēt eventuālu atkarību no citiem patentiem; (5) veikt citus piesaistīto ekspertu ieteiktos priekšizpētes pasākumus.

Šajā projektā mēs piedāvājam izveidot uz vīrusiem līdzīgajām daļiņām (VLD) balstītu vakcīnu, kura būtu vērsta pret miostatīnu. VLD ir tikušas izmantotas iepriekš, kā imūnatbildes pastiprinātāji un antigēnu piesaiste pie šīm daļiņām var efektīvi pārmākt organisma paštoleranci pret saviem antigēniem. Mēs jau iepriekš esam parādījuši uz VLD bāzēto vakcīnu efektivitāti pret dažādām saslimšanām, piemēram, Laimas slimību un suņu atopisko dermatītu. Mūsu vakcīna sastāvēs no aktīva miostatīna, kurš tiks piesaistīts pie ssRNS bakteriofāgu VLD. Mēs sagaidām, ka mūsu vakcīna izsauks auto-antivielu atbildi pretmiostatīnu, samazinās miostatīna līmeni organismā un izpaudīsies kā muskuļu masas palielināšanās. Šādas vakcīnas izmaksas būtu daudz zemākas par MAb un potenciāli komerciāli pielietojamas, jo gan VLD, gan miostatīnu var producēt lētākās ekspresijas sistēmās kā raugā vai Escherichia coli, nevis zīdītāju šūnu kultūrās kā MAb gadījumā. Papildus tam, mēs prognozējam, ka VLD un pareizi safoldēta miostatīna kombinācija novedīs pie ievērojami augstākiem antivielu titriem un labākiem muskuļu augšanas pastiprināšanas rādītājiem salīdzinot ar līdzšinējiem vakcīnu kandidātiem.

Informācija publicēta 31.03.2020.

Periods: 31.03.2020-30.06.2020

Sagatavots iepirkuma nolikums iepirkumam “Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums”. Iepirkums izsludināts Iepirkumu uzraudzības mājaslapā laikā posmā no 18.05.2020. līdz 29.05.2020. Piedāvājumu iesniedza un par uzvarētāju iepirkumā atzīts AS “KPMG Baltics”. Līgums noslēgts un notiek tā izpilde.

Informācija publicēta 30.06.2020.

Periods: 31.07.2020-30.09.2020

Pārskata periodā turpināts darbs pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrādes sadarbībā ar SIA “KPMG Baltics

Informācija publicēta 30.09.2020.

01.12.2020 ir uzsākta projekta 2. kārtas realizācija.

Tehnoloģiskās priekšizpētes posmā tika izdarīts: (1) novērtēts potenciālais tirgus apjoms; (2) novērtēta produkta gala cena un salīdzināta ar esošo augšanas stimulatoru cenām un komerciālajiem ieguvumiem; (3) izvērtēti tehnoloģiskie riski, kādi varētu rasties vakcīnas izstrādē; (4) novērtēta produkta patentēšanas iespējas, identificēta eventuāla atkarība no citiem patentiem; (5) veikti citi piesaistīto ekspertu ieteiktie priekšizpētes pasākumi.

Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju mājlopu muskuļu masas palielināšanai. Tehnoloģijas pamatā būs miostatīna aktivitātes bloķēšana. Miostatīns ir organismā dabīgi sastopams proteīns, kurš kavē pārmērīgu muskuļu augšanu visiem zīdītājiem. Liellopiem ar neaktīvu miostatīna gēnu ir vērojama izteikta muskuļu hipertrofija, bet nav citu negatīvu blakņu, izņemot problēmas dzemdībās. BMC pētnieku komandas piedāvātais risinājums paredz izmantot vīrusiem līdzīgās daļiņas, lai veicinātu mājlopos miostatīna funkciju bloķējošu  auto-antivielu veidošanos.   Pašlaik tirgū nav pieejamas līdzīgas vakcīnas. Projekta gaitā tiks izstrādāts sākotnējais vakcīnas kandidāts un pārbaudīta tā efektivitāte pelēs.  Ja pelēm tiks konstatēts būtisks muskuļu masas pieaugums, tehnoloģija tiks patentēta un patents licencēts ieinteresētajiem ražotājiem.

Informācija publicēta 01.12.2020.

Pārskata periodā:

1.      Producētas un attīrītas bakteriofāgu Qβ, AP205 un ESE001 vīrusveidīgās daļiņas (VVD)

2.      E. coli uzproducēts peļu miostatīna prekursors

3.      Analītiskos daudzumos veikta peļu miostatīna prekursora sašķelšana un iegūtās nobriedušās formas attīrīšana

Informācija publicēta 26.02.2021.

Pārskata periodā:

  1. Preparatīvos daudzumos uzproducēts un attīrīts peļu miostatīna prekursors un tā nobrieduši forma
  2. Peļu miostatīna prekursors un tā nobriedusī forma ķīmiski piesaistīts pie bakteriofāgu Qβ un ESE001 VVD tālākajai peļu imunizācijai

Informācija publicēta 31.05.2021.

Pārskata periodā (01.06.2021-31.08.2021) paveikts:

  1. Peļu miostatīna prekursora un tā nobriedušās formas konjugātu ar Qβ un ESE001 VVD imunizācija pelēs
  2. Peļu miostatīna prekursora un tā nobriedušās formas producēšanas optimizācija dažādās ekspresijas sistēmās
  3. Veikta bakteriofāgu Qβ un ESE001 VLD fermentācijas optimizācija

Informācija publicēta 31.08.2021.

Pārskata periodā (01.09.2021-30.11.2021) paveikts:

  1. Antivielu titru noteikšana pēc imunizācijas ar peļu miostatīna prekursora un tā nobriedušās formas konjugātu ar Qβ un ESE001 VVD
  2. Peļu muskuļu masas pieauguma un tauku masas samazinājuma noteikšana pēc imunizācijas
  3. Konsultācijas ar projektā ieinteresētās Šveices firmas SAIBA AG pārstāvjiem

Informācija publicēta 30.11.2021.