loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Ļoti zemas frekvences elektromagnētiskais lauks kā īslaicīgs pastiprinātājs ārpusšūnu vezikulu ražošanai no mezenhimālām cilmes šūnām bioreaktorā.

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0373

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Vadošai partneris: Rīgas Tehniskā universitāte, Dr. Jānis Semeņako

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr.biol. Artūrs Ābols

Kopsavilkums

Ir pierādīts, ka mezenhimālo cilmes šūnu (MSC) ekstracelulārajām vezikulām (EV) piemīt tādas pašas terapeitiskās īpašības kā MSC, bet tām nav to trūkumu. Tomēr to pielietošanu klīnikā būtiski kavē zemais EVs sekrēcijas daudzums. Līdz šim izmantotās pieejas sekrēcijas palielināšanai bioreaktoros un in vitro ir balstītas uz gēnu inženieriju un barotnes sastāva maiņu.

Kā parādījuši mūsu pētnieciskās grupas pētījumi ļoti zemas frekvences elektromagnētiskais lauks (ELF-EMF) var pastiprināt EV sekrēciju in vitro, bet efekta validēšanai un izmantošanai liela daudzuma EV ražošanai ir nepieciešami pētījumi bioreaktorā, kā arī ražoto EV funkcionalitātes un bioģenēzes analīze.

Pētījuma fokusā ir ELF-EMF producējošas iekārtas izveide ar kuru tiks stimulētas MSC dobo šķiedru bioreaktorā. Iekārtai jānodrošina noteikta līmeņa magnētiskā lauka intensitātes homogenitāte un lauka lielums visā dobo šķiedru bioreaktora kartridža tilpumā. Šādas iekārtas tiks veidotas kā 2 dažādas konstrukcijas: 1) iekārta, kura paredzēta darbam pie uzdotas frekvences; 2) iekārta darbojas  frekvenču diapazonā.

Lai pierādītu un validētu ektracelulāro vezīkulu sekrēcijas palielināšanos, tiks veikta saražoto EV raksturošana un funkcionālā salīdzināšana ar kontroles paraugiem.

Informācija publicēta 02.01.2023.