loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekti: Visi projekti

Visi projekti
1. ES struktūrfondi 2007-2013
1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2.1.1.1. pasākums

2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022 Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē

2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025 Iedzimtu neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade

2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032 Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem

2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044 Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde

2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048 Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde

2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052 Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei

2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069 Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam

2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075 Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija

2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076 Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā

2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155 Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai

2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164 Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana

2013/0042/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/002 Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei

2013/0053/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/006 Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai

2014/0021/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/058 Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai

2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013 VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem

2014/0012/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/038 Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija

2. ES struktūrfondi 2014-2020

2.1. 1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi”

 

2.1. 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

2.2. 1.1.1.2. pasākums “Pēc doktorantūras pētniecības atbalsts”

2.2. 1.1.1.2. pasākums “Pēc doktorantūras pētniecības atbalsts”

2.3. 1.1.1.4. pasākums “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”.

2.3. 1.1.1.4. pasākums “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”.

1.1.1.4/17/I/009 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās.

2.4. 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”.

 

3. ES Programmas
3.8. Neurodegenerative Disease Research (JPND)
5. FLPP Projekti