loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Genomikas datu infrastrktūra

Akronīms: GDI

Uzsaukums projekta pieteikumam: Cloud Data and TEF (DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01)

Projekta identifikācijas Nr.: 101081813

Projekta izpildes termiņš: 01.11.2022.-31.10.2026.

Projekta kopējais finansējums: 40000000,09 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Koordinators: EUROPEAN MOLECULAR BILOGY LABORATORY (EMBL)

Sadarbības partneri:

1.        ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM

2.        INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

3.        INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DR. RICARDO JORGE

4.        UNIVERSITE DU LUXEMBOURG

5.        CSC-TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY

5.1. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

6.        UPPSALA UNIVERSITET

7.        VIB VZW

8.        SCIENSANO

9.        MEDICAL UNIVERSITY SOFIA

10.      UNIVERZA V LJUBLJANI

11.      UNIVERSITETET I OSLO

12.      NATIONALT GENOM CENTER

13.      RUDER BOSKOVIC INSTITUTE

14.      Masarykova univerzita

15.      LATVIJAS BIOMEDICINAS PETIJUMU UN STUDIJU CENTRS

16.      FUNDACIO CENTRE DE REGULACIO GENOMICA

17.      TARTU ULIKOOL

18.      EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN

19.      DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM HEIDELBERG

20.      STICHTING HEALTH-RI

21.      ASSOCIACAO BIP4DAB

22.1. INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

22.2. UNIVERSIDADE DE AVEIRO

22.      ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IN IRELAND

23.      UNIVERSITA VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

24.      EMPIRICA GESELLSCHAFT FUR KOMMUNIKATIONS UND TECHNOLOGIEFORSCHUNG MBH

25.      MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

26.      THE HEALTH RESEARCH BOARD

27.      INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE

27.1. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS

28.      UNIVERSITAETSKLINIKUM AACHEN

29.      HELSINGIN YLIOPISTO

30.      UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

31.      STICHTING HET NEDERLANDS KANKER INSTITUUT-ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS

32.      INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM

33.      LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA

34.      ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN

35.      VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINE SANTAROS KLINIKOS

36.      CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

37.      BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION

38.      BIOBANKS AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (BBMRI-ERIC)

39.      ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG

40.      LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETO LIGONINE KAUNO KLINIKOS

41.      NACIONALINIS VEZIO INSTITUTAS

42.      UNIVERZA V MARIBORU

43.      FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Projekta kopsavilkums:

Genoma datu infrastruktūras (GDI) projekts apvieno nacionālās aģentūras, pētniecības organizācijas un tehnoloģiju nodrošinātājus 22 valstīs, lai nodrošinātu starptautisku ar veselības datiem integrētu federētu nacionālo genomu kolekciju tīklu, lai veicinātu uz datiem balstītu biomedicīnas pētījumus un personalizētu medicīnas risinājumus, kas dotu labumu Eiropas iedzīvotājiem. Projekts ir izstrādāts, lai atbalstītu Eiropas 1+ miljonu genomu (1+MG) iniciatīvu.

GDI nodrošinās ilgtspējīgu datu piekļuves infrastruktūru izstrādi, ieviešanu un darbības uzsākšanu katrā iesaistītajā valstī, tostarp veidojot tiesisko regulējumu, darbības procedūras un ētikas principus, kas nepieciešami, lai veicinātu un saglabātu iedzīvotāju uzticību pārrobežu piekļuvei ļoti sensitīviem personas datiem. Tas dos iespēju radīt datu tīklu, kurā ir vairāk nekā 1 miljons genoma sekvences pētniecībai un klīniskai izmantošanai, radot vēl nepieredzētas iespējas personalizētās medicīnas attīstīšanai hronisko, reto un infekcijas slimību ārstēšanā. Autorizēti datu lietotāji, piemēram, ārsti, pētnieki un inovāciju izstrādātāji, varēs uzlabot mūsu izpratni par genomu, lai nodrošinātu precīzāku un ātrāku klīnisko lēmumu pieņemšanu, diagnostiku, ārstēšanu un preventīvo medicīnu, kā arī uzlabotu sabiedrības veselības pasākumus, dodot  labumu iedzīvotājiem un veselības aprūpes sistēmai un kopējai ekonomikai.

Tādējādi GDI ir viena no būtiskām sastāvdaļām Eiropas ambīcijai nodrošināt genomikas integrāciju veselības aprūpē. GDI projekts ir izstrādāts, lai mijiedarbotos ar citiem dalībniekiem, kas iesaistīti šī mērķa sasniegšanā.

Informācija publicēta 01.11.2022.