loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: GPCR funkcionālo pētījumu virziena stiprināšana, uzlabojot jauno peptīdu ligandu identifikācijas sistēmu

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0372

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Dāvids Fridmanis

Kopsavilkums

GPCR ir viena no lielākajām membrānu proteīnu saimēm dzīvniekos. Šo proteīnu galvenais mērķis ir pārnest signālus no āršūnas uz šūnas iekšpusi, tādējādi regulējot visdažādākos fizioloģiskos procesus. Tāpēc tie ir visintensīvāk pētītie mērķi zāļu izstrādē, taču daudziem cilvēku un dzīvnieku GPCR joprojām nav zināms ligands. Šī iemesla dēļ GPCR izpēte daudzus gadus bija mūsu pētnieku uzmanības centrā, taču nesenās tehnoloģiju attīstības dēļ uzmanība no funkcionālajiem pētījumiem tika pārnesta uz lielo datu iegūšanu un analīzi un ar GPCR izpēti saistītā kompetence un prasmes ir pakāpeniski samazinājušās.

Vienā no mūsu nesen īstenotajiem projektiem mēs veiksmīgi izstrādājām humanizēta rauga S.cerevisiae balstītu GPCR peptīdu liganda identifikācijas sistēmu un testa fāzē – atklājām jaunu alosterisku MC4R modulatoru. Tomēr, lai arī daudzsološa, uz doto brīdī izveidotās sistēmas pielietošana GPCR deorfanizācijā ir nepraktiska, jo nejaušu peptīdu ekspresijas bibliotēkas plazmīdu izveidošanas metožu efektivitāte ir nepietiekama. Tāpēc šī projekta vispārējais mērķis ir nostiprināt mūsu GPCR funkcionālo pētījumu virzienu, izstrādājot jaunas randomizācijas pieejas, izmantot izveidoto sistēmu C.intestinalis oreksīnam līdzīgo receptoru deorfanizēšanai un veikt detalizētus nesen atklātā MC4R alosteriskā modulatora funkcionālos pētījumus.

Informācija publicēta 01.12.2020.