loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrāde biomedicīnas jomā

Projekta nosaukums: „Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrāde biomedicīnas jomā”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrās projekta iesniegumu atlases kārtas ietvaros

Projekta identifikācijas Nr.: 2015/0001/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/009

Projekta izpildes termiņš: 6 mēneši (2015.gada 1.janvāris – 2015.gada 30.jūnijs)

Projekta kopējais finansējums: 50 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Z.Kalniņa

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās kapacitātes attīstību un Latvijas biomedicīnas zinātnes atpazīstamību starptautiskā mērogā, to nodrošinot ar šajā zinātnes apakšnozarē strādājošo zinātnieku iesaistīšanos starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos un dalību ES pētniecības un inovācijas atbalsta programmu projektu realizācijā. Projektā paredzams īstenot šādas aktivitātes:

  1. ES pētniecības un inovāciju programmas projektu iesniegumu sagatavošana – šīs aktivitātes ietvaros paredzēts sagatavot un iesniegt vismaz piecus projektu pieteikumus ES pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” dažādos projektu konkursos;
  2. Dalība Eiropas Komisijas organizētajos atbalsta pasākumos – informācijas dienās un partnerības biržās, tādējādi efektivizējot jaunu sadarbības projektu pieteikumu izstrādni nākamajiem “Apvārsnis 2020” uzsaukumiem.

Informācija publicēta: 05.01.2015.

01.01.2015.-31.03.2015.

Projekta ietvaros ir sagatavoti un iesniegti trīs starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi ES pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” ERA-NET iniciatīvas projektu konkursos TRANSCAN-2 (1 projekta pieteikums) un EuroNanoMed II (2 projektu pieteikumi). Šajos projektu konkursos BMC startē kā partneris.

01.04.2015.-30.06.2015.

Projekta 2.posma ietvaros ir sagatavoti un iesniegti trīs pieteikumi dažādos ES pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” projektu konkursos. Divos projektu konkursos BMC startē kā partneris – viens projekta pieteikums sagatavots un iesniegts ERA.Net RUS Plus aktivitātes 2.kārtas ietvaros un viens – Eiropas Zinātnes padomes izcilības grants „Apvārsnis 2020” ERC-2015-AdG uzsaukumā. Bez tam, ir ticis sagatavots un iesniegts viens starptautiskās sadarbības projekts, kurā BMC ir kā koordinators – projekta ieteikums sagatavots “Apvārsnis 2020” uzsaukumā H2020-TWINN-2015. 

01.07.2015.-30.09.2015.

Projekta 3. posma ietvaros trīs no BMC vadošajiem pētniekiem apmeklēja ES pētniecības un inovācijas programmu ietvaros organizēto informācijas dienu, lai iepazītos ar jauno programmas „Apvārsnis 2020” darba programmu apakšprogrammā “Veselība” (Health, demographic change and well-being), kā arī piedalījās partnerības biržā, kurā tika nodibināti kontakti ar jauniem potenciālajiem partneriem nākamajam “Apvārsnis 2020” projektu konkursu posmam. Pasākumu norises vieta un laiks: Brisele, 17. – 18. 09. 2015. 

Information published: 30.09.2015.

Skills

Posted on

30. decembris, 2021