loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Ģenētiskā profila loma prediabētiskas glikozes regulācijas modulēšanā un tā mijiedarbība ar zarnu mikrobiomu

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0386

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Jānis Kloviņš

Kopsavilkums

Pēdējā desmitgadē liela apjoma genoma mēroga  asociācijas pētījumi (GWAS) ir identificējuši vairāk nekā 500 ģenētiskus lokusus, kas saistīti ar T2D risku un glikozes regulācijas traucējumiem. Tomēr nav skaidrs, kā šie ģenētiskie lokusi ietekmē agrīnas disglikēmijas attīstību un tās tālāku progresēšanu līdz otrā tipa cukura diabētam (T2D). Arī no klīniskā viedokļa maz ir zināms par korelāciju starp dzīvesveida maiņas virzītu profilakses efektivitāti un iedzimto ģenētisko risku. No zarnu mikrobioma viedokļa jaunākie pētījumi liecina, ka lielas zarnu mikrobiotas un metaboloma izmaiņas var sākties ilgi pirms slimības klīniskajām izpausmēm. Tāpēc mēs plānojam pētīt ar T2D saistīto ģenētisko lokusu ietekmi un to mijiedarbību ar zarnu mikrobiomu metaboliskā sindroma pacientu grupā ar agrīnu disglikēmiju un novērtēt tās korelāciju ar fenotipiskajiem un klīniskajiem iznākumiem. Mēs arī veiksim diētas bāzētu intervenci divās pacientu grupās, kas atlasītas no poligēnā riska sadalījuma attiecīgi ar augstākajām un zemākajām poligēnā riska vērtībām. Pētījumā tiks novērtēti glikozes svārstību amplitūdas uzlabojumi un izmaiņas mikrobioma un metaboloma profilos. Rezultātā tiks izveidots ģenētisko, mikrobioma un metaboloma biomarķieru kopums, kas spēj paredzēt ar diētu saistītos īstermiņa un ilgtermiņa rezultātus. Tāpat tiks novērtēta šo biomarķieru saistība ar klīniskajiem un fenotipiskajiem datiem no esošajām populācijas un T2D slimnieku grupām.

Informācija publicēta 02.01.2023.