loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Molekulārā medicīna

Cilvēka ģenētikas un slimību izpētes virziena ietvaros BMC tiek veikti genoma, epigenoma, mikrobioma un ar slimību patoģenēzi asociēto mehānismu izpēte, dažādu biomarķieru atklāšana un molekulāri diagnostisko testu izstrāde. Būtiski panākumi pēdējo gadu laikā ir sasniegti, ar unikāliem klīniskajiem paraugiem papildinot Nacionālo biobanku, Valsts iedzīvotāju genoma datubāzi (VIGDB), kas apkopo vairāk nekā 38 000 dalībniekus no Latvijas populācijas un pacientus no dažādām slimību kohortām. Šī biobanka kalpo kā galvenais resurss molekulāro pētījumu apjoma palielināšanai BMC, kā arī bāze medicīnas inovācijām un integrētiem, funkcionāliem pētījumiem. Kopumā šajā virzienā pētījumu veikšanu nodrošina 5 zinātnieku grupas. Prof. Jāņa Kloviņa vadībā, kombinējot ģenētikas, farmakogenomikas un funkcionālos pētījumus tiek izzināti slimību patoģenēzes un zāļu iedarbības mehānismus dažādām slimībām, ar uzsvaru uz metabolajām un endokrīnajām saslimšanām. Nozīmīgs ieguldījums veikts arī COVID-19 slimības molekulāro aspektu izpētē. Dr. Innas Iņaškinas grupa nodrošina medicīniskās ģenētikas attīstību, koncentrējoties uz neiromuskulāro slimību pētniecību. Būtiski atklājumi veikti jaunu mutāciju atklāšanā un slimību attīstības mehānismu noskaidrošanu molekulārajā līmenī. Dr. Renātes Rankas grupa veic medicīniski svarīgu mikroorganismu dažādu bioloģisko funkciju molekulāro mehānismu izpēte ar īpašu uzsvaru uz patogēnu-saimniekorganisma mijiedarbības procesiem tādām slimībām kā tuberkuloze un dažādām ērču pārnēsātām infekcijas slimībām. Dr. Dāvida Fridmaņa grupa ir orientēta uz G-proteīnus saistošo receptoru molekulāro un funkcionālo izpēti, ka arī attīstījusi dažādas ar mikrobioma izpēti saistītas aktivitātes un attīstījis Latvijā jaunu pētījumu virzienu vides monitorēšanai izmantojos metagenomu analīzi un citas nākošās paaudzes sekvenēšanas pieejā balstītas metodes. Nesen izveidotā Dr. Vitas Rovītes zinātniskā grupa pēta molekulāros marķierus un cilvēka slimību attīstības un progresēšanas mehānismus ar uzsvaru uz hipofīzes neiroendokrīno audzēju izpēti, lai atklātu potenciāli īstenojamus mērķus, lai uzlabotu diagnostiku, prognostiku un slimību pārvaldību.

Kopumā BMC galvenais stratēģiskais mērķis šajā jomā ir sasaistīt augstas kvalitātes fundamentālo izpēti ar klīniskajiem pētījumiem, lai atklātos slimību etioloģijas mehānismus un jaunos zāļu mērķus un biomarķierus ieviestu klīniskajā praksē.

J.Kloviņa grupa

A.Linē grupa

V. Rovītes grupa

I. Iņaškinas grupa

A.Ābola grupa

A.Zajakinas grupa