loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Bakteriofāga izcelsems dubultspirāliskās RNS ietekme uz makrofāgiem COVID-19 pandēmijas kontekstā

Projekta identifikācijas Nr.: LV_UA /2023/7 (1. posma)

Projekta izpildes termiņš:

1.  posms 2023. gada 1. marts – 2023. gada 31. decembris

2. posms 2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums:

1. posma finansējums 20 000,00 EUR

2. posma finansējums 20 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Dace Pjanova

Sadarbības partneris: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Center “Institute of Biology and Medicine” (TSNUK)

Projekta kopsavilkums:

Bakteriofāga izcelsmes divpavedienu RNS (pazīstama arī kā Larifan) inhibē SARS-CoV-2 replikāciju in vitro  šūnu kultūrās, kā arī in vivo Sīrijas zeltainajos kāmjos. Mēs to skaidrojam ar Larifan spēju atjaunot SARS-CoV-2 izraisīto interferonu atbildes reakciju kavēšanu. Tomēr, ņemot vērā SARS-CoV-2 ietekmi uz imūnsistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš imūnsistēmas lomai slimības attīstībā, jo īpaši tas attiecas uz iedzimto imūnsistēmu, kur vienu no galvenajām lomām spēlē makrofāgi un monocīti. Šī projekta mērķis ir apvienot Latvijas partnera zināšanas SARS-CoV-2 pētījumos un Ukrainas partnera zināšanas audu makrofāgu un asins mononukleāro šūnu pētījumos nolūkā raksturot alveolāro makrofāgu un monocītu reakciju pēc ārstēšanas ar Larifan. Iegūtās zināšanas dos arī papildus zināšanas par imūnsistēmas lomu COVID-19 patoģenēzē.