loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”

Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās 3. kārta

Projekta identifikācijas Nr.: 8.2.2.0/20/I/006

Projekta izpildes termiņš: 01.01.2022.-31.10.2023.

Projekta kopējais finansējums: 4 208 666.00 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 577 366.10 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 631 299.90 EUR)

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Sadarbības partneris: Atvasināta publiska persona “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava””, Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, Banku augstskola, LU aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”

Projekta kopsavilkums:

Latvijas Universitātes akadēmiskās kapacitātes un izcilības stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās, veicināt vietējā un starptautiskā personāla piesaisti. Projekta galvenie rezultāti: Atbalsts doktorantu un zinātniskā grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai.

Informācija publicēta 01.01.2022.

Projekta progress

01.01.2022. – 19.06.2023.

Šajā periodā no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra iespēju piedalīties projektā ir ieguvuši 16 doktorantūras studenti vai zinātniskā grāda pretendenti. No tiem veiksmīgi savu disetrāciju aizstāvējuši ir 3 un ieguvuši doktora zinātnisko grādu. Darbu projektā turpina 13 doktorantūras studenti.

Informācija publicēta 19.06.2023.

Projekta progress

20.06.2023.-31.10.2023.

Šajā periodā projektā iesaistītie doktorantūras studenti vai zinātniskā grāda pretendenti turpināja darbu pie disertācijas darba izstrādes, kā arī turpināja veikt pētījumus, kas sasitīti ar darba izstrādi. 

Informācija publicēta 31.10.2023.