loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

8.2.2.0/20/I/008

Projekta nosaukums: “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības...

VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001

Projekta Nr. VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001 Projekta nosaukums: “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma” Projekta īstenošanas periods: 2022. gada 1. decembris – 2024. gada 30. novembris Projekta kopējais finansējums: Vadošais partneris:...

VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001

Projekta Nr. VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001 Projekta nosaukums: “Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā” Projekta īstenošanas periods: 2022. gada 1. decembris – 2024. gada 30. novembris Projekta kopējais finansējums:...

Genomikas datu infrastrktūra

Projekta nosaukums: Genomikas datu infrastrktūra Akronīms: GDI Uzsaukums projekta pieteikumam: Cloud Data and TEF (DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01) Projekta identifikācijas Nr.: 101081813 Projekta izpildes termiņš: 01.11.2022.-31.10.2026. Projekta kopējais finansējums:...

4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001

Projekta nosaukums: Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide Projekts tiek īstenot pasākuma “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma fonda ietvaros....

8.2.2.0/20/I/006

Projekta nosaukums: “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās...

Baltijas-Vācijas Augstkolu biroja projekts

Projekta nosaukums: Šūnu likteņā determinēta hromatīna pašorganizācija pēc Heregulina stimulētas gēnu aktivācijas un vēža šūnu diferencēšanos Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas...

lzp-2021/1-0584

Projekta nosaukums: Karboanhidrāzes IX testa biosensora izstrāde vēža skrīningam Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0584 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR Projekta...

lzp-2021/1-0283

Projekta nosaukums: Krūts vēža mikrovides programmēšana “karstas” imūnreakcijas izveidošanai audzējā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0283 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR...

lzp-2021/1-0275

Projekta nosaukums: Zarnu trakta mikrobiotu ietekmējoši faktori un saistība ar veselības stāvokli zīdaiīem un mazuļiem: prospektīva fēžu mikrobiotas sastāva metagenomiska analīze bērniem līdz 36 mēnešu vecumam Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0275 Projekta...

lzp-2021/1-0068

Projekta nosaukums: Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi paralogās gēnu ģimenes PFam12 proteīnu strukturāls un funcionāls raksturojums, lai noteiktu to lomu Laima slimības patoģenēzē Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0068 Projekta izpildes termiņš:...

lzp-2021/1-0059

Projekta nosaukums: HBc vīrusveidīgo daļiņu balstīta platforma rekombinantas vakcīnas prototipa izstrādei pret SARS-Cov-2 Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0059 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2021/1-0056

Projekta nosaukums: Izpētīt biotiskā stresa ierosinātos starp-augu molekulāros signālus un atbildes reakcijas mikorizas sēņu savienotos augos Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0056 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris...

lzp-2021/1-0050

Projekta nosaukums: DNS bakteriofāgu endolizīnu molekulārs dizains cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0050 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 299999,70...

lzp-2021/1-0041

Projekta nosaukums: Mikrobiotas ārpusšūnu vezikulu ietekmes izpēte uz krūts vēzi pielietojot zarnu – krūts vēža ass uz čipa Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0041 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais...

1.1.1.1/21/A/079

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai Projekta nosaukums: „Orgānu uz čipa kultivēšana ar mākslīgā intelekta metodēm personalizētas medicīnas nolūkos (AImOOC)” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)...

1.1.1.1/21/A/050

Projekta nosaukums: „Liela laukuma daudzfunkcionālu antibakteriālu un antivirālu nano-pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 5. kārtas ietvaros....

1.1.1.1/21/A/044

Projekta nosaukums: „Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichiapastoris un Kluyveromyceslactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1....

1.1.1.1/21/A/033

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai Projekta nosaukums: „BSL3 un mikrogravitācijas iekārtai pielāgotas plaušas uz čipa sistēmas izveide respiratoro saslimšanu pētniecībai (LocBox)” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā...

1.1.1.1/21/A/029

Projekta nosaukums: „Dažādu COVID-19 slimības ilgtermiņa blakusefektu saistības ar molekulārajiem faktoriem noskaidrošana Latvijas populācijā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”...

lzp-2020/1-0163

Projekta nosaukums: Sēklu mikrobioma raksturojums un dinamika nezāļu augsnes sēklu bankā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0163 Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR Projekta...

lzp-2020/1-0151

Projekta nosaukums: Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0151 Projekta izpildes termiņš:...

lzp-2020/1-00138

Projekta nosaukums: Asociācija starp glikozes variabilitāti, zarnu traucējumiem un diabētiskās nefropātijas progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0138 Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31....

lzp-2020/1-0050

Projekta nosaukums: Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0050 Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR Projekta...

Eiropas Zinātnieku nakts Latvija 2018-2019 (NIGHTLV-2018-2019)

Projekta nosaukums: European Researchers Night in Latvia 2018-2019 Identifikācijas nr. H2020-MSCA-NIGHT-2018, Līguma Nr. 819129 Izpildes termiņš: 01.05.2018.-31.12.2019. Līgums ar VIAA noslēgts 13.07.2018. Finansējums: 10275 EUR Projekta mērķi ir veicināt sabiedrības,...

BBMRI – Lielas Prospektīvas kohortas (BBMRI-LPC)

Finansējums: 7. ietvarprogramma Periods: 2013-2016 Projekta Nr.: 313010 Projekta vadītājs BMC: Dr.biol. Jānis Kloviņš Septītās Ietvarprogrammas infrastruktūras uzsaukuma ietvaros ir izveidots BBMRI-LPC* – Eiropas mēroga projekts ar 30 dalībniekiem no 17 valstīm...

1.1.1.5/20/A/002

 Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020 Projekta nosaukums: Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020 Projekta ID Nr. 1.1.1.5/20/A/002 Projekta kopējais finansējums: EUR 130 575 Projekta sadarbības partneri:   Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;  Latvijas...

1.1.1.2/VIAA/4/20/728

Uz ogļskābes anhidrāzi IX eksponējošām vīrusiem līdzīgajām daļiņām balstītas pretvēža vakcīnas potenciāla izvērtējums Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta...

1.1.1.2/VIAA/4/20/705

Uz bakteriālā mikrokompartmenta bāzes vedota nanoreaktoru platformas izveidošana metālu saturošu nanodaļiņu sintēzei Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta...

1.1.1.2/VIAA/4/20/704

Borrelia burgdorferi bakteriofāga strukturāli pētījumi Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju...

1.1.1.1/20/A/126

Projekta nosaukums: „Integrētas Latvijas populācijas genoma variāciju datubāzes izveidošana un tā pielietošana individualizēta metabolo slimību ģenētiskā riska noteikšanai.” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma...

1.1.1.1/20/A/124

  Projekta nosaukums: „Zāļu pakošana pacientu cilmes šūnu sekretētās vezikulās un testēšana personalizētā plaušu vēža uz čipa platformā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4....

1.1.1.1/20/A/048

Projekta nosaukums: „ Konservatīva borēliju proteīna kā vakcīnas mērķu pielietojums” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/048...

1.1.1.1/20/A/047

Projekta nosaukums: „DECIDE – Dinamiskās informētās piekrišanas sistēmas izveide biobankas un sabiedrības zinātnisko aktivitāšu datu pārvaldībai, kvalitātes kontrolei un integrācijai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma...

1.1.1.1/20/A/046

Projekta nosaukums: „Tuberkulozes pilna genoma sekvenēšana lietošanai Latvijas klīnikā: dizains un koncepta izvērtēšana” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas ietvaros....

1.1.1.1/20/A/045

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai Projekta nosaukums: „Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX)” Projekts tiek veikts Eiropas...

2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide Eiropas Reģionālās attīstības fondadarbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma2.1.1.3.2. apakšaktivitātes “Informācijas...

2015/0023/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/005

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana Projekta nosaukums: „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana” Projekts tiek...

L-KAP-12-0005

Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana Projekta nosaukums: “Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai,...

2014/0012/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/038

Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija Projekta nosaukums: „Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un...

2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013

VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem Projekta nosaukums: „VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā...

2014/0021/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/058

Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai Projekta nosaukums: „Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo...

2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/019

Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika  Projekta nosaukums: „Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā...

2013/0053/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/006

Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai Projekta nosaukums: “Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai.” Projekts...

2013/0042/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/002

Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei Projekta nosaukums: „Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts...

2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164

Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana. Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164Projekta izpildes termiņš: 36...

2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155

Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr....

2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076

Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  Projekta...

2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075

Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075Projekta izpildes...

2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069

Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069Projekta...

2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052

Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052Projekta...

2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048

Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  Projekta vienošanās Nr. 2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048Projekta izpildes termiņš: 36...

2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044

Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros.Projekta identifikācijas Nr....

2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032

Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši...

2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025

Iedzimtu neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši...

2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022

Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022Projekta izpildes termiņš: 36...

2015/0001/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/009

Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrāde biomedicīnas jomā Projekta nosaukums: „Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrāde biomedicīnas jomā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts...

2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004

Latvijas Biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” ietvaros.Projekta identifikācijas Nr....

2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001

Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība Projekts tiek īstenots darbības programmas ″Uzņēmējdarbība un inovācijas″ papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ″Zinātnes infrastruktūras attīstība″ pirmās projektu...

2013/0026/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006

Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte Projekta nosaukums: „Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”...

2013/0039/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/038

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte Projekta nosaukums: „Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte” Projekts...

2013/0023/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/037

Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte Projekta nosaukums: „Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste...

1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150

Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros.Projekta identifikācijas Nr....

lzp-2020/2-0378

Projekta nosaukums: Potenciālo Laima slimības vakcīnas kandidātu strukturāls un imunoloģisks raksturojums Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0378 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100...

lzp-2020/2-0376

Projekta nosaukums: Cilvēka C hepatīta vīrusa patogenitātes saistība ar vīrusa RNS atkarīgās RNS polimerāzes fermentatīvajām īpašībām Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0376 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2020/2-0374

Projekta nosaukums: Ģenētisko mehānismu identifikācija personām ar izolētu aukslēju šķeltni, izmantojot pilna genoma sekvenēšanu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0374 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

1.1.1.1/16/A/044

Projekta nosaukums: „ Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/16/A/054

Projekta nosaukums: „Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas...

1.1.1.1/16/A/055

Projekta nosaukums: „Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas sistēmas izstrāde” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/16/A/066

Projekta nosaukums: „Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas...

1.1.1.1/16/A/091

Projekta nosaukums: „Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes...

1.1.1.1/16/A/101

Projekta nosaukums: „ Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/16/A/104

Projekta nosaukums: „Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/104...

1.1.1.1/16/A/107

Projekta nosaukums: „ Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/16/A/211

Projekta nosaukums: „Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/16/A/272

Projekta nosaukums: „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)...

1.1.1.1/18/A/096

Projekta nosaukums: „Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/18/A/099

Projekta nosaukums: „Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/18/A/026

Projekta nosaukums: „Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas...

1.1.1.1/18/A/084

Projekta nosaukums: „Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/18/A/089

Projekta nosaukums: „Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/18/A/089 Projekta...

1.1.1.1/18/A/092

Projekta nosaukums: „MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas...

1.1.1.1/18/A/097

Projekta nosaukums: „Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...