loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

2013/0039/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/038

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte Projekta nosaukums: „Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte” Projekts...

2013/0023/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/037

Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte Projekta nosaukums: „Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste...

1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150

Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros.Projekta identifikācijas Nr....

lzp-2020/2-0378

Projekta nosaukums: Potenciālo Laima slimības vakcīnas kandidātu strukturāls un imunoloģisks raksturojums Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0378 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100...

lzp-2020/2-0376

Projekta nosaukums: Cilvēka C hepatīta vīrusa patogenitātes saistība ar vīrusa RNS atkarīgās RNS polimerāzes fermentatīvajām īpašībām Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0376 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2020/2-0374

Projekta nosaukums: Ģenētisko mehānismu identifikācija personām ar izolētu aukslēju šķeltni, izmantojot pilna genoma sekvenēšanu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0374 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

1.1.1.1/16/A/044

Projekta nosaukums: „ Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/16/A/054

Projekta nosaukums: „Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas...

1.1.1.1/16/A/055

Projekta nosaukums: „Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas sistēmas izstrāde” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/16/A/066

Projekta nosaukums: „Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas...

1.1.1.1/16/A/091

Projekta nosaukums: „Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes...

1.1.1.1/16/A/101

Projekta nosaukums: „ Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/16/A/104

Projekta nosaukums: „Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/104...

1.1.1.1/16/A/107

Projekta nosaukums: „ Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/16/A/211

Projekta nosaukums: „Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/16/A/272

Projekta nosaukums: „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)...

1.1.1.1/18/A/096

Projekta nosaukums: „Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/18/A/099

Projekta nosaukums: „Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/18/A/026

Projekta nosaukums: „Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas...

1.1.1.1/18/A/084

Projekta nosaukums: „Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/18/A/089

Projekta nosaukums: „Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/18/A/089 Projekta...

1.1.1.1/18/A/092

Projekta nosaukums: „MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas...

1.1.1.1/18/A/097

Projekta nosaukums: „Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.2/VIAA/1/16/128

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/1/16/135

. Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/1/16/144

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/1/16/203

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/2/18/285

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/2/18/286

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/2/18/287

  Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo...

1.1.1.2/VIAA/2/18/292

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/3/19/463

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/3/19/464

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.4/17/I/009

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projekta nosaukums: „Latvijas Biomedicīnas...

1.1.1.5/18/I/006

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” – 2.kārtas ietvaros. Projekta nosaukums: „ Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai...

KC-PI-2017/23

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”...

KC-PI-2017/83

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”...

KC-PI-2017/84

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”...

lzp-2018/1-0180

Projekta nosaukums: Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0180 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads...

lzp-2018/1-0156

Projekta nosaukums: Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0156 Projekta...

1.1.1.1/19/A/036

Projekta nosaukums: „ Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 3. kārtas ietvaros. Projekta...

KC-PI-2020/23

Projekta nosaukums: „Anti-miostatīna vakcīnas izstrāde mājlopu muskuļu masas palielināšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora...

KC-PI-2020/30

Projekta nosaukums: „Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta...

1.1.1.2/VIAA/3/19/460

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

Vairāk nekā 1 miljons genomu.

Projekta nosaukums: Vairāk nekā 1 miljons genomu (Beyond 1 Million Genome) . Akronīms: B1MG Uzsaukums: H2020-SC1-DTH-2019-2 Līguma numurs: 951724 Īstenošanas termiņš: 36 mēneši (2020. gada 1.jūnijs – 2023. gada 31. maijs) Koordinators: EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY...

lzp-2018/1-0395

Projekta nosaukums: „Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7. – 12. gadsimts)” Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0395 Projekta izpildes termiņš: 2018. gada 1. septembris – 2021. gada 31. augusts Projekta kopējais finansējums: 300 000...

VPP-COVID-2020/1-0025

Projekta nosaukums: „Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)” Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0025 Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR...

VPP-COVID-2020/1-0023

Projekta nosaukums: „Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem”...

VPP-COVID-2020/1-0008

Projekta nosaukums: „Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā” Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0008 Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais...

VPP-COVID-2020/1-0004

Projekta nosaukums: „Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās” Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0004 Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR...

VPP-COVID-2020/1-0014

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0014 Projekta nosaukums: „Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem” Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00...

VPP-COVID-2020/1-0016

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0016 Projekta nosaukums: „COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā” Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR...

lzp-2020/2-0082

Projekta nosaukums: Netradicionālo raugu Kluyveromyces marxianus evolucionāra adaptācija uz etiķskābes stresu un adaptācijas mehānismu izpēte Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0082 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris...

lzp-2020/2-0369

Projekta nosaukums: Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0369 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR...

lzp-2020/2-0371

Projekta nosaukums: Vistu vanagu (Accipiter gentilis) ģenētiskais raksturojums Rīgā – savvaļas populāciju genomikas pētījumu uzsākšana Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0371 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2020/2-0372

Projekta nosaukums: GPCR funkcionālo pētījumu virziena stiprināšana, uzlabojot jauno peptīdu ligandu identifikācijas sistēmu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0372 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2020/2-0373

Projekta nosaukums: No kukaiņu zarnu trakta mikrofloras izolētu DNS bakteriofāgu raksturošana Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0373 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR...

lzp-2020/2-0380

Projekta nosaukums: Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0380 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2018/1-0208

Projekta nosaukums: Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0208 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums:...

lzp-2018/1-0269

Projekta nosaukums: Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0269 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums:...

lzp-2018/2-0088

Projekta nosaukums: Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-0088 Projekta izpildes termiņš: 1.decembris 2018. gads – 31. maijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums: 200 000...

lzp-2018/2-0059

Projekta nosaukums: Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-0059 Projekta izpildes termiņš: 1.decembris 2018. gads – 28. februāris 2021. gads Projekta...

lzp-2018/2-0171

Projekta nosaukums: Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-0171 Projekta izpildes termiņš: 1.decembris 2018. gada – 30. novembris 2020. gada...

lzp-2019/1-0116

Projekta nosaukums: Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0116 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2019/1-0131

Projekta nosaukums: Uz augu vīrusiem balstītu vakcīnu iegūšanas bakteriālo platformu izstrāde Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0131 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000.00 EUR...

lzp-2019/1-0142

Projekta nosaukums: Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0142 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2019/1-0225

Projekta nosaukums: Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0225 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2019/1-0075

Projekta nosaukums: Vispārējā un mastīta uzņēmības ģenētiskā fona raksturošana vietējās izcelsmes atgremotājšķirnēm Latvijā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0075 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais...

1.1.1.2/VIAA/3/19/462

  Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru (NanoTENDO)

Projekta nosaukums: Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru (Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier) Akronīms: NanoTENDO  Uzsaukums: M-ERA.NET Call 2018  Līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/ERANET/19/07 Īstenošanas termiņš:  2019. gada 1. oktobris – 2023. gada...