loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Precīzijas medicīnas metožu izstrāde bērnu ļaundabīgo audzēju ārstēšanā

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. februāris – 2023. gada 30. jūnijs

Projekta kopējais finansējums: 163 777,80 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. J.Kloviņš

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir palielināt veselības aprūpes speciālistu un zinātnieku kompetenci bērnu ļaundabīgo audzēju ģenētikā un veicināt perspektīvas uz molekulāro izpēti balstītas prezīcijas medicīnas pieejas attīstību pediatriskās onkoloģijas klīniskajā praksē Latvijā. Šī projekta rezultāti ir vērsti uz bērnu ļaundabīgo audzēju pētniecības resursa izveidi, kas sniegs papildus zināšanas par bērnu ļaundabīgo audzēju patoģenēzes mehānismiem un sekmēs šo slimnieku veselības aprūpi.

Informācija publicēta 16.02.2023.