loader image

LATVIAN

BIOMEDICAL

RESEARCH AND STUDY CENTRE


RESEARCH AND EDUCATION IN BIOMEDICINE FROM GENES TO HUMAN

BMC Excursion

BMC piedāvā iespēju skolēniem apmeklēt institūtu, iepazīstoties ar institūta galvenajiem darbības virzieniem un piedalīties dažādos praktiskajos un laboratorijas darbos, ielūkojoties zinātnieku ikdienā un pētījumu veikšanas metodēs.

Ekskursijas institūtā tiek organizēts katra mēneša otrajā trešdienā, par konkrētu laiku un ekskursijas plānu iepriekš vienojoties sūtot informāciju Laurai Ansonei uz laura.ansone@biomed.lu.lv. Ekskursijās varam uzņemt līdz 30 cilvēku lielu grupu.

Esam izstrādājuši programmu, no kuras variet izvēlēties un pielāgot savām interesēm šādas aktivitātes (ekskursijas ilgums atkarīgs no izvēlēto aktivitāšu daudzuma un grupas lieluma):

 1. Ievadlekcija par BMC (40 min). Ievadlekcija par BMC, pētījumu virzieniem – kā tiek veikti pētījumi, kas tiek pētīts un kāpēc ir svarīgi pētīt. Ievadlekciju vada BMC direktors Jānis Kloviņš.
 2. Ekskursija pa BMC un Genoma Centra telpām (20 min). Tiek apskatītas Genoma Centra telpas, pastāstīts par Valsts iedzīvotāju genoma datubāzi, paraugu uzglabāšanu un apstrādi, laboratoriju aprīkojumu un iespējām.
 3. Ekskursija jaunajā korpusā (30 min). Tiek apskatītas BMC Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa Šūnu kultūru un mikroskopijas centra telpas un laboratorijas.
 4. Vēsture, tagadne, nākotne (20 min). BMC vēsturisko telpu apskate un ieskats kā agrāk strādāja laboratorijās.
 5. Escape room (15 min). Interaktīva izglītojoša spēle.
 6. Proteīnu kristālu audzēšana un lekcija (60 min). Dalībniekiem pastāsta par proteīnu molekulu uzbūvi un tās noteikšanu, viņi uzzina, kāpēc vajag noteikt proteīnu struktūru, kur izmanto šos datus, un kā tieši to dara. Īsa laboratorijas darba laikā viņi izpilda vienu no soļiem proteīnu struktūras noteikšanā – kristalizē olbaltumvielu lizocīmu.
 7. DNS izdalīšana no siekalām (40 min). Fenola/hloroforma metode tiek plaši lietota nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšanai un balstās uz atšķirībām molekulu šķīdībā divos dažādos, nesajaucamos šķidrumos. Lizēto jeb šķelto šūnu maisījumam ūdenī tiek pievienots fenols/hloroforms. Centrifugējot maisījums tiek sadalīts divās fāzēs: virsējā ūdens fāzē (polāra, hidrofīla) un apakšējā organiskajā (mazāk polāra, hidrofoba) fāzē.
 8. DNS izdalīšana no augļiem (20 min). Nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšana balstās uz atšķirībām molekulu šķīdībā divos dažādos, nesajaucamos šķidrumos. Trīs galvenie soļi DNS izdalīšanā: (1) tiek sagrauti audi un sašķeltas šūnas, lai atbrīvotu kodolu; (2) tiek sašķelta kodola membrāna, atbrīvojot DNS šķīdumā; (3) atbrīvotā DNS tiek izgulsnēta hidrofobā vidē. Nepieciešami Jūsu sagādāti augļi: zemenes, gatavi kivi, apelsīni.
 9. Baktēriju sēšana uz platītēm (10 min). Baktēriju sēšana uz platītēm no skolēnu izvēlētiem priekšmetiem vai lietām.
 10. Agarozes gēla elektroforēze (starp prakstisko darbošanos ietver arī īsu lekciju par metodes un prakstiskā darba būtību un pielietojumu) (90 min). Praktiskā nodarbība, kuras laikā tiek izskaidrota un veikta plazmīdu restrikcija specifiskās vietās. Tam seko veiktās reakcijas rezultātu pārbaude uz agarozes gēla elektroforēzes. Darbs dod praktisku priekšstatu par šīm divām molekulārās bioloģijas pamatmetodēm un ir analogs skolas bioloģijas kursā minētajai metodei “fingerprintings”.
 11. Lekcija par kauliem (30 min). Lekcija par no arheloģiskajiem izrakumiem iegūtā ģenētiskā materiāla izpēti pasaulē un Latvijā.

No esošā piedāvājumu klāsta jūs variet izvēlēties sev interesantākās tēmas un sakombinēt savu ekskursijas plānu. Kā arī iesakām izvēlēties ekskursiju sākt ar ievadlekciju par Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par institūta darbību.