loader image

LATVIAN

BIOMEDICAL

RESEARCH AND STUDY CENTRE


RESEARCH AND EDUCATION IN BIOMEDICINE FROM GENES TO HUMAN

Projects

All projects
EU Structural Funds 2007-2013
1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2.1.1.1. pasākums

2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022 Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē

2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025 Iedzimtu neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade

2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032 Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem

2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044 Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde

2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048 Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde

2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052 Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei

2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069 Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam

2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075 Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija

2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076 Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā

2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155 Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai

2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164 Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana

2013/0042/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/002 Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei

2013/0053/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/006 Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai

2014/0021/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/058 Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai

2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013 VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem

2014/0012/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/038 Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija

EU Structural Funds 2014-2020
Measure 1.1.1.1. “Support for applied research”

Measure 1.1.1.2. “Post-doctoral Research Aid”

Measure 1.1.1.4. “Development of the R&D Infrastructure in Fields of Smart Specialisation and Strengthening of Institutional Capacity of Scientific Institutions”.
EU Programmes
State research programme

State research programme Innovation Fund – Sectoral Research Programme
Fundamental and Applied Research Projects
2023-2025

lzp-2022/1-0102 Targeting autoimmune mechanisms for prevention of gastric neuroendocrine tumours

lzp-2022/1-0111 Structural and functional studies of proteome encoded by three novel temperate DNA bacteriophages isolated from Antarctic soil

lzp-2022/1-0119 Microbiome of hair follicle and its role in pathogenesis of skin diseases

lzp-2022/1-0299 Multidimensional characterisation of plastic waste biodegradation mechanisms in the municipal solid waste landfill

lzp-2022/1-0386 Role of genetic makeup in the modulation of early prediabetic dysglycemia and its interaction with gut microbiome

lzp-2022/1-0629 Development of vaccine prototype for autoimmune diseases caused by chronic inflammation, proof-of-concept study

lzp-2022/1-0373 Extremely low frequency electromagnetic field as temporary enhancer for production of extracellular vesicles from mesenchymal stem cells in bioreactor

lzp-2022/1-0283 Role of mycorrhizal fungi in inter-plant signalling and pest tolerance of hybrid aspen

lzp-2022/1-0179 Role of endophytic microbiota in the anti-viral activity of S. Nigra against type A influenza and SARS-CoV-2

lzp-2022/1-0059 Viking Age in Latvia: an interdisciplinary study

lzp-2022/1-0410 Bronchoalveolar lavage extracellular vesicle miRNA profile add-on value to extensive clinical and genetic biomarker data in the early diagnosis of lung cancer

lzp-2022/1-0348 Linking spatial distribution of breeding individuals, predator community, nest defence behaviour, nest survival, and female promiscuity in pied flycatchers (Ficedula hypoleuca)