loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2023/1-0422

Project title: MetHerb: Enhancing the efficacy and tolerability of metformin in the analysis of gut microbiome by add-on polyherbal formulation Project No.: lzp-2023/1-0422 Period: 1 January 2024 – 31 December 2026 Project costs: 300 000,00 Principal Investigator: Dr....

lzp-2023/1-0422

Projekta nosaukums: MetHerb: Metformīna efektivitātes un panesamības uzlabošana ar papildus poliherbaloģisko formulu, analizējot zarnu mikrobiomu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2023/1-0422 Projekta izpildes termiņš: 2024. gada 1. janvāris – 2026. gada 31. decembris...

lzp-2023/1-0378

Project title: Modelling celiac disease on-a-chip Project No.: lzp-2023/1-0378 Period: 1 January 2024 – 31 December 2026 Project costs: 300 000,00 EUR Principal Investigator: PhD Caroline Kuestermann Cooperation partner: Institute of Solid State Physics, University of...

lzp-2023/1-0378

Projekta nosaukums: Celiakijas modelēšana uz čipa Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2023/1-0378 Projekta izpildes termiņš: 2024. gada 1 janvāris – 26. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR Projekta zinātniskais vadītājs: PhD Caroline...

lzp-2023/1-0070

Project title: Development of a vaccine prototype for the treatment and prevention of periodontitis as a proof-of-concept study Project No.: lzp-2023/1-0070 Period: 1st January 2024 – 31 December 2026 Project costs: 300 000,00 EUR Principal Investigator: Dr. biol. Ina...

lzp-2023/1-0070

Projekta nosaukums: Vakcīnas prototipa izstrāde peridontīta ārstēšanai un profilaksei, kā koncepcijas pierādījuma pētījums Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2023/1-0070 Projekta izpildes termiņš: 2024. gada 1. janvāris – 2026. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2022/1-0348

Project Title: Linking spatial distribution of breeding individuals, predator community, nest defence behaviour, nest survival, and female promiscuity in pied flycatchers (Ficedula hypoleuca) Project No: lzp-2022/1-0348 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025...

lzp-2022/1-0348

Projekta nosaukums: Melno mušķērāju (Ficedula hypoleuca) ligzdu telpiskais sadalījums saistībā ar plēsēju sabiedrībām, ligzdas aizsardzību, pēcnācēju izdzīvotību un mātīšu promiskuitāti Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0348 Projekta izpildes termiņš: 2023....

lzp-2022/1-0410

Project Title: Bronchoalveolar lavage extracellular vesicle miRNA profile add-on value to extensive clinical and genetic biomarker data in the early diagnosis of lung cancer Project No: lzp-2022/1-0410 Period: 1 April 2023 – 31 March 2026 Project costs: 300 000, 00...

lzp-2022/1-0410

Projekta nosaukums: Bronhoalveolārās lavāžas ekstracelulāro vezikulu miRNS profila nozīme papildus klīnisko un ģenētisko biomarķieru datiem plaušu vēža agrīnajā diagnostikā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0410 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. aprīļa –...

lzp-2022/1-0373

Project Title: Extremely low frequency electromagnetic field as temporary enhancer for production of extracellular vesicles from mesenchymal stem cells in bioreactor. Project No: lzp-2022/1-0373 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR...

lzp-2022/1-0373

Projekta nosaukums: Ļoti zemas frekvences elektromagnētiskais lauks kā īslaicīgs pastiprinātājs ārpusšūnu vezikulu ražošanai no mezenhimālām cilmes šūnām bioreaktorā. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0373 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris –...

lzp-2022/1-0283

Project Title: Role of mycorrhizal fungi in inter-plant signalling and pest tolerance of hybrid aspen. Project No: lzp- lzp-2022/1-0283 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Coordinator: SILAVA Principle Investigator BMC: Dr.biol....

lzp-2022/1-0283

Projekta nosaukums: Mikorizas sēņu nozīme hibrīdapses un bērza starp-augu signālu apmaiņā un noturībā pret kaitēkļiem Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0283 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2022/1-0179

Project Title: Role of endophytic microbiota in the anti-viral activity of S. Nigra against type A influenza and SARS-CoV-2 Project No: lzp-2022/1-0179 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Coordinator: University of Latvia, Dr.biol....

lzp-2022/1-0179

Projekta nosaukums: Endofītiskās mikrobiotas loma melnā plūškoka Sambucus nigra L. iedarbībā pret A tipa gripas vīrusu un SARS-CoV-2 Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0179 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2022/1-0059

Project Title: Viking Age in Latvia: an interdisciplinary study. Project No: lzp-2022/1-0059 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Coordinator: The Institute of Latvian History of the University of Latvia, Dr. hist. Guntis Gerhards...

lzp-2022/1-0059

Projekta nosaukums: Vikingu laikmets Latvijā: starpdisciplināra izpēte Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0059 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR Vadošai partneris: LU...

lzp-2022/1-0629

Project Title: Development of vaccine prototype for autoimmune diseases caused by chronic inflammation, proof-of-concept study Project No: lzp-2022/1-0629 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000,00 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Arnis...

lzp-2022/1-0629

Projekta nosaukums: Vakcīnas prototipa izstrāde hroniska iekaisuma izraisītām autoimūnām slimībām – koncepcijas pierādījuma pētījums Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0629 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris...

lzp-2022/1-0386

Project Title: Role of genetic makeup in the modulation of early prediabetic dysglycemia and its interaction with gut microbiome Project No: lzp-2022/1-0386 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Jānis...

lzp-2022/1-0386

Projekta nosaukums: Ģenētiskā profila loma prediabētiskas glikozes regulācijas modulēšanā un tā mijiedarbība ar zarnu mikrobiomu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0386 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2022/1-0299

Project Title: Multidimensional characterisation of plastic waste biodegradation mechanisms in the municipal solid waste landfill Project No: lzp-2022/1-0299 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle Investigator: Dr.biol....

lzp-2022/1-0299

Projekta nosaukums: Daudzpusīgs plastmasas atkritumu biodegradācijas mehānismu raksturojums cieto sadzīves atkritumu poligonā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0299 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2022/1-0119

Project Title: Microbiome of hair follicle and its role in pathogenesis of skin diseases Project No: lzp-2022/1-0119 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Dāvids Fridmanis Summary Our body is home to...

lzp-2022/1-0119

Projekta nosaukums: Matu folikulu mikrobioms un tā loma ādas slimību patoģenēzē Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0119 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR Projekta...

lzp-2022/1-0114

Project Title: The role of PML in the ALT-coupled senescence-meiosis-stemness pathway involved in tumour cell resistance to targeted and genotoxic treatment Project No: lzp-2022/1-0114 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle...

lzp-2022/1-0114

Projekta nosaukums: PML loma ALT saistītā novecošanās-meiozes-cilmestības signālceļa ietekmē uz audzēja šūnu rezistenci pret genotoksisku un mērķētu apstrādi Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0114 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada...

lzp-2022/1-0111

Project Title: Structural and functional studies of proteome encoded by three novel temperate DNA bacteriophages isolated from Antarctic soil Project No: lzp-2022/1-0111 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle Investigator:...

lzp-2022/1-0111

Projekta nosaukums: No Antarktīdas augsnes izolētu trīs jaunu mēreno bakteriofāgu proteoma strukturālie un funkcionālie pētījumi Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0111 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2022/1-0102

Project Title: Targeting autoimmune mechanisms for prevention of gastric neuroendocrine tumours Project No: lzp-2022/1-0102 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000,00 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Vita Rovīte Collaboration partner:...

lzp-2022/1-0102

Projekta nosaukums: Kunģa neiroenedokrīno audzēju novēršana, modelējot autoimūnos mehānismus Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0102 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR...

lzp-2021/1-0584

Project Title: Development of carbonic anhydrase IX test biosensor for cancer screening Project No: lzp-2021/1-0584 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Institute of Solid State Physics, University of Latvia...

lzp-2021/1-0283

Project Title: Programming of breast cancer microenvironment to create a ”hot” immune-responsiveness in cancer Project No: lzp-2021/1-0283 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Anna Zajakina...

lzp-2021/1-0275

Project Title: Gut microbiota composition in relation to extrinsic factors and health status in infants and toddlers: prospective analysis of faecal microbiota composition by meategenomic sequencing in children up to 36 months of age Project No: lzp-2021/1-0275...

lzp-2021/1-0068

Project Title: Structural and functional characterization of the paralogous gene family PFam12 member proteins from the Lyme disease causing agent Borrelia burgdorferi to determine their role in the pathogenesis of Lyme disease Project No: lzp-2021/1-0068 Period: 1...

lzp-2021/1-0059

Project Title: HBc VLP-based platform for the development of a recombinant vaccine prototype against SARS-Cov-2 Project No: lzp-2021/1-0059 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Irina Sominska Summary...

lzp-2021/1-0056

Project Title: Investigate biotic stress induced inter-plant molecular signals and responses in mycorrhizal fungi-connected plants Project No: lzp-2021/1-0056 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol....

lzp-2021/1-0050

Project Title: Molecular design of DNA phage-derived endolysins for targeting Gram-negative bacteria Project No: lzp-2021/1-0050 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Tatjana Kazāka Summary The...

lzp-2021/1-0041

Project Title: Research of microbiota-derived extracellular vesicle role on breast cancer by using gut-breast cancer axis on a chip Project No: lzp-2021/1-0041 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol....

lzp-2020/2-0380

Project Title: Research of extracellular vesicle content from gut microbiome and its’ role in cancer development by applying gut on chip system. Project No: lzp-2020/2-0380 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle...

lzp-2020/2-0378

Project Title:Structural and immunological characterization of potential Lyme disease vaccine candidates Project No:lzp-2020/2-0378 Period:1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs:100 389.00 EUR Principle Investigator:Dr. biol.Kalvis Brangulis Summary Lyme...

lzp-2020/2-0376

Project Title: Pathogenicity of human Hepatitis C virus relying on enzymatic properties of viral RNA-dependent RNA-polymerase Project No: lzp-2020/2-0376 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle Investigator: Dr. biol. Juris...

lzp-2020/2-0374

Project Title: Deciphering the genetic mechanisms of the individuals with isolated cleft palate by whole genome sequencing Project No: lzp-2020/2-0374 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle Investigator: Dr. med. Baiba Lāce...

lzp-2020/2-0373

Project Title: Characterization of DNA bacteriophages isolated from the insect intestine microflora Project No: lzp-2020/2-0373 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle Investigator: Dr. biol. Andris Dišlers Summary Project is...

lzp-2020/2-0372

Project Title: Strengthening GPCR functional research through improvement of novel peptidic ligand identification system Project No: lzp-2020/2-0372 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle Investigator: Dr. biol. Dāvids...

lzp-2020/2-0371

Project Title: Genetic investigation of urban Northern goshawks (Accipiter gentilis) in Riga – launching into wild population genomics. Project No: lzp-2020/2-0371 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle Investigator:...

lzp-2020/2-0369

Project Title: Bacteriophage–derived dsRNA as a potential agent against coronovirus Project No: lzp-2020/2-0369 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00  EUR Principle Investigator: Dr. biol. Dace Pjanova Summary The projects aims to...

lzp-2020/2-0082

Project Title: Evolutionary adaptation of non-conventional industrial yeasts Kluyveromyces marxianus to acetic acid stress and evaluation of adaptation mechanisms Project No: lzp-2020/2-0082 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR...

lzp-2020/1-0163

Project Title: Characterization and dynamics of seed-associated microbiome in weed soil seed-bank  Project No: lzp-2020/1-0163 Period: 1 January 2021 – 31 December 2023 Project costs: 300 000 EUR Principle Investigator: Latvia University of Life Sciences and...

lzp-2020/1-0151

Project Title: Low-coverage whole-genome sequencing analysis of polygenic mechanisms of high cholesterol levels in patients with clinically diagnosed or possible familial hypercholesterolemia  Project No: lzp-2020/1-0151 Period: 1 January 2021 – 31 December 2023...

lzp-2020/1-00138

Project Title: Dissecting the associations between glucose variability, intestinal derangements and progression of diabetic nephropathy in type 1 diabetes  Project No: lzp-2020/1-00138 Period: 1 January 2021 – 31 December 2023 Project costs: 300 000 EUR Principle...

2020/1-0050

Project Title: Tuberculosis treatment: exploring the perspectives for personalised therapy Project No: lzp-2020/1-0050 Period: 1 January 2021 – 31 December 2023 Project costs: 300 000 EUR Principle Investigator: Riga Stradins University (asoc.prof. Dace Bandare)...

lzp-2019/1-0075

Project Title: Characterization of general and mastitis susceptibility genetic background for Latvia’s (indigenous) local breeds of ruminants Project No: lzp-2019/1-0075 Period: 1 January 2020 – 31 December 2022 Project costs: 300 000.00 EUR Principal Investigator:...

lzp-2019/1-0225

Project Title: Multidisciplinary study of community-acquired sepsis survivors in Latvia Project No: lzp-2019/1-0225 Period: 1 January 2020 – 31 December 2022 Project costs: 300 000.00 EUR Principle Investigator: Dr.med. U. Dumpis (University of Latvia) Collaboration:...

lzp-2019/1-0142

Project Title: Microfluidic field flow fractionation for high throughput extra-cellular vesicle separation Project No: lzp-2019/1-0142 Period: 1 January 2020 – 31 December 2022 Project costs: 300 000.00 EUR Principle Investigator: PhD Roberts Rimša (Institute of Solid...

lzp-2019/1-0131

Project Title: Development of plant virus-based bacterial vaccine production platforms Project No: lzp-2019/1-0131 Period: 1 January 2020 – 31 December 2022 Project costs: 300 000.00 EUR Principle Investigator: Dr. biol. Andris Zeltiņš Summary Virus-like particles...

lzp-2019/1-0116

Project Title: Investigation of the origin and dynamics of human blood microbiome, and its role in chronic disease Project No: lzp-2019/1-0116 Period: 1 January 2020 – 31 December 2022 Project costs: 300 000.00 EUR Principle Investigator: Dr. biol., Assoc. prof. Jānis...

lzp-2018/2-0171

Project Title: Ethically and socially responsible governance of research biobanks in Latvia: analysis of opinions of public, donors and researchers Project No: lzp-2018/2-0171 Period: 1st December 2018 – 30 November 2020 Project costs: 200 000 EUR Principle...

lzp-2018/2-0059 

Project Title: Interplay of Environmental and Genetic Factors in the Immunologic Mechanisms of Thyroid Autoimmune Diseases Project No: lzp-2018/2-0059 Period: 1st December 2018 – 30 November 2020 Project costs: 199 998.00 EUR Principle Investigator: Assoc. prof., Dr....

lzp-2018/2-0088

Project Title: Mathematical model of pharmacokinetics for personalized optimization of metformin therapy Project No: lzp-2018/2-0088 Period: 1. December, 2018 – 30. November, 2020. Project costs: 200 000 EUR Principle Investigator: PhD Egils Stalidzāns Collaboration...

lzp-2018/1-0269

Project Title: Prostate cancer-derived extracellular vesicles as liquid biopsies and therapeutic targets Project No: lzp-2018/1-0269 Period: 1st August 2018 – 31 July 2021 Project costs: 300 000 EUR Principle Investigator: Dr. biol. Aija Linē Collaboration: Asoc....

lzp-2018/1-0208

Project Title: Functional programming of tumor-associated macrophages with viral immunotherapy vectors in breast cancer model Project No: lzp-2018/1-0208 Period: 1st August 2018 – 31 July 2021 Project costs: 300 000 EUR Principle Investigator: Dr. biol. Anna Zajakina...

lzp-2018/1-0180

Project Title: The characterization and analysis of mitochondrial DNA mutations and variants of unknown significance using transmitochondrial cytoplasmic hybrid cell models. Project No: lzp-2018/1-0180 Period: 1st August 2018 – 31 July 2021 Project costs: 271 941 EUR...

lzp-2018/1-0395

Project Title: Gender, sex and status in Iron Age Latvia (7th – 12th centuries AD) Project No: lzp-2018/1-0395 Period: 1st November 2018 – 31 October 2021 Project costs: 300 000 EUR Principle Investigator: Dr. hist. Guntis Gerhards (University of Latvia)...

lzp- 2018/1-0156

Project Title: Investigation of the chemokine receptors CCR1 and CCR2 and EBV infection aimed on disclosure of new markers that can predict the high risk for progression of chronic lymphocytic leukemia Project No: lzp- 2018/1-0156 Period: 1st November 2018 – 31...

lzp-2021/1-0584

Projekta nosaukums: Karboanhidrāzes IX testa biosensora izstrāde vēža skrīningam Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0584 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR Projekta...

lzp-2021/1-0283

Projekta nosaukums: Krūts vēža mikrovides programmēšana “karstas” imūnreakcijas izveidošanai audzējā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0283 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR...

lzp-2021/1-0275

Projekta nosaukums: Zarnu trakta mikrobiotu ietekmējoši faktori un saistība ar veselības stāvokli zīdaiīem un mazuļiem: prospektīva fēžu mikrobiotas sastāva metagenomiska analīze bērniem līdz 36 mēnešu vecumam Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0275 Projekta...

lzp-2021/1-0068

Projekta nosaukums: Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi paralogās gēnu ģimenes PFam12 proteīnu strukturāls un funcionāls raksturojums, lai noteiktu to lomu Laima slimības patoģenēzē Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0068 Projekta izpildes termiņš:...

lzp-2021/1-0059

Projekta nosaukums: HBc vīrusveidīgo daļiņu balstīta platforma rekombinantas vakcīnas prototipa izstrādei pret SARS-Cov-2 Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0059 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2021/1-0056

Projekta nosaukums: Izpētīt biotiskā stresa ierosinātos starp-augu molekulāros signālus un atbildes reakcijas mikorizas sēņu savienotos augos Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0056 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris...

lzp-2021/1-0050

Projekta nosaukums: DNS bakteriofāgu endolizīnu molekulārs dizains cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0050 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 299999,70...

lzp-2021/1-0041

Projekta nosaukums: Mikrobiotas ārpusšūnu vezikulu ietekmes izpēte uz krūts vēzi pielietojot zarnu – krūts vēža ass uz čipa Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0041 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2020/1-0163

Projekta nosaukums: Sēklu mikrobioma raksturojums un dinamika nezāļu augsnes sēklu bankā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0163 Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR Projekta...

lzp-2020/1-0151

Projekta nosaukums: Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0151 Projekta izpildes termiņš:...

lzp-2020/1-00138

Projekta nosaukums: Asociācija starp glikozes variabilitāti, zarnu traucējumiem un diabētiskās nefropātijas progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0138 Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31....

lzp-2020/1-0050

Projekta nosaukums: Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0050 Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR Projekta...

lzp-2020/2-0378

Projekta nosaukums: Potenciālo Laima slimības vakcīnas kandidātu strukturāls un imunoloģisks raksturojums Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0378 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100...

lzp-2020/2-0376

Projekta nosaukums: Cilvēka C hepatīta vīrusa patogenitātes saistība ar vīrusa RNS atkarīgās RNS polimerāzes fermentatīvajām īpašībām Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0376 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2020/2-0374

Projekta nosaukums: Ģenētisko mehānismu identifikācija personām ar izolētu aukslēju šķeltni, izmantojot pilna genoma sekvenēšanu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0374 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2018/1-0180

Projekta nosaukums: Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0180 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads...

lzp-2018/1-0156

Projekta nosaukums: Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0156 Projekta...

lzp-2018/1-0395

Projekta nosaukums: „Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7. – 12. gadsimts)” Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0395 Projekta izpildes termiņš: 2018. gada 1. septembris – 2021. gada 31. augusts Projekta kopējais finansējums: 300 000...

lzp-2020/2-0082

Projekta nosaukums: Netradicionālo raugu Kluyveromyces marxianus evolucionāra adaptācija uz etiķskābes stresu un adaptācijas mehānismu izpēte Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0082 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris...

lzp-2020/2-0369

Projekta nosaukums: Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0369 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR...

lzp-2020/2-0371

Projekta nosaukums: Vistu vanagu (Accipiter gentilis) ģenētiskais raksturojums Rīgā – savvaļas populāciju genomikas pētījumu uzsākšana Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0371 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2020/2-0372

Projekta nosaukums: GPCR funkcionālo pētījumu virziena stiprināšana, uzlabojot jauno peptīdu ligandu identifikācijas sistēmu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0372 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2020/2-0373

Projekta nosaukums: No kukaiņu zarnu trakta mikrofloras izolētu DNS bakteriofāgu raksturošana Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0373 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR...

lzp-2020/2-0380

Projekta nosaukums: Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0380 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2018/1-0208

Projekta nosaukums: Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0208 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums:...

lzp-2018/1-0269

Projekta nosaukums: Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0269 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums:...

lzp-2018/2-0088

Projekta nosaukums: Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-0088 Projekta izpildes termiņš: 1.decembris 2018. gads – 31. maijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums: 200 000...

lzp-2018/2-0059

Projekta nosaukums: Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-0059 Projekta izpildes termiņš: 1.decembris 2018. gads – 28. februāris 2021. gads Projekta...

lzp-2018/2-0171

Projekta nosaukums: Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-0171 Projekta izpildes termiņš: 1.decembris 2018. gada – 30. novembris 2020. gada...

lzp-2019/1-0116

Projekta nosaukums: Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0116 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2019/1-0131

Projekta nosaukums: Uz augu vīrusiem balstītu vakcīnu iegūšanas bakteriālo platformu izstrāde Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0131 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000.00 EUR...

lzp-2019/1-0142

Projekta nosaukums: Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0142 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2019/1-0225

Projekta nosaukums: Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0225 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2019/1-0075

Projekta nosaukums: Vispārējā un mastīta uzņēmības ģenētiskā fona raksturošana vietējās izcelsmes atgremotājšķirnēm Latvijā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0075 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais...