loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Joint Action on CARdiovascular diseases and Diabetes (JACARDI)

Project title: Joint Action on CARdiovascular diseases and Diabetes (JACARDI) Funding EU4H-PJG Project No.: 101126953 Period: 01.11.2023. – 31.10.2027. Project costs: 66 245 986,50 EUR Coordinator: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA Project summary: The Joint Action on...

Kopējā iniciatīva pret sirds un asinsvadu slimībām un diabētu

Projekta nosaukums: Kopīgā iniciatīva pret sirds un asinsvadu slimībām un diabētu Projekta identifikācijas Nr.: 101126953 Projekta izpildes termiņš: 01.11.2023. – 31.10.2027. Projekta kopējais finansējums: 66 245 986,50 EUR Projekta koordinators: ISTITUTO SUPERIORE DI...

Gliomu invazivitātes molekulāro mehānismu izpēte (Glioma-PerMed)

Projekta nosaukums: Gliomu invazivitātes  molekulāro mehānismu izpēte (Glioma-PerMed) Projekta identifikācijas Nr.: ES RTD/2023/20 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. augusts – 2026. gada 31. jūlijs Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR Projekta...

Genomikas datu infrastrktūra

Projekta nosaukums: Genomikas datu infrastrktūra Akronīms: GDI Uzsaukums projekta pieteikumam: Cloud Data and TEF (DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01) Projekta identifikācijas Nr.: 101081813 Projekta izpildes termiņš: 01.11.2022.-31.10.2026. Projekta kopējais finansējums:...

Genomic Data Infrastructure

Project title: Genomic Data Infrastructure Acronym: GDI Project No.: 101081813 Call for proposal: Cloud Data and TEF (DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01) Period: 01.11.2022.-31.10.2026. Project costs: 40000000,09 EUR Leader of Latvian team: Dr. biol. Jānis Kloviņš Coordinator:...

Building the EU Cancer and Public Health Genomics platform

Project title: Building the EU Cancer and Public Health Genomics platform Acronym: CAN.HEAL Call for proposal: Project grants wave 2 (EU4H-2021-PJ2) Project No.: 101080009 Period: 01.11.2022.-31.10.2024. Project costs: 7494623,46 EUR (Requested EU Contribution...

Beyond 1M Genomes

Project: Beyond 1M Genomes Acronym: B1MG Call for proposal: H2020-SC1-DTH-2019-2 Contract number: 951724 Implementation period: 36 months (1 June 2020 – 31 May 2023) Project coordinator: EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (ELIXIR/EMBL/EBI) Project partners:...

European Researchers Night in Latvia 2018-2019 (NIGHTLV-2018-2019)

Project title: European Researchers Night in Latvia 2018-2019 Project No.: H2020-MSCA-NIGHT-2018 Grant Agreement No: 819129 Period: 1st May 2018 – 31 December 2019 Contract with SEDA concluded in 13 May 2018 Project costs: 10275 EUR Project description: The aim of the...

BBMRI- Large Prospective Cohorts (BBMRI-LPC)

BBMRI- Large Prospective Cohorts (BBMRI-LPC) Funding: Seventh Framework Period: 2013-2016 Project number: 313010 Project leader at BMC: Dr. biol. Jānis Kloviņš In response to a specific infrastructure call of the Seventh Framework Programme (FP7) of the European...

1.1.1.5/ERANET/20/03

Project: Establishing an algorithm for the early diagnosis and follow-up of patients with pancreatic neuroendocrine tumors Acronym: NExT Funding:  European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.5 “Support for International Cooperation Projects in Research...

1.1.1.5/ERANET/19/07

Project: Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier Acronym: NanoTENDO Call for proposal: M-ERA.NET Call 2018 Contract number: No. 1.1.1.5/ERANET/19/07 Implementation period: 1 October 2019 – 31 August 2023 Project coordinator: University of Lodz Project...

Eiropas Zinātnieku nakts Latvija 2018-2019 (NIGHTLV-2018-2019)

Projekta nosaukums: European Researchers Night in Latvia 2018-2019 Identifikācijas nr. H2020-MSCA-NIGHT-2018, Līguma Nr. 819129 Izpildes termiņš: 01.05.2018.-31.12.2019. Līgums ar VIAA noslēgts 13.07.2018. Finansējums: 10275 EUR Projekta mērķi ir veicināt sabiedrības,...

BBMRI – Lielas Prospektīvas kohortas (BBMRI-LPC)

Finansējums: 7. ietvarprogramma Periods: 2013-2016 Projekta Nr.: 313010 Projekta vadītājs BMC: Dr.biol. Jānis Kloviņš Septītās Ietvarprogrammas infrastruktūras uzsaukuma ietvaros ir izveidots BBMRI-LPC* – Eiropas mēroga projekts ar 30 dalībniekiem no 17 valstīm...

Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru (NanoTENDO)

Projekta nosaukums: Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru (Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier) Akronīms: NanoTENDO  Uzsaukums: M-ERA.NET Call 2018  Līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/ERANET/19/07 Īstenošanas termiņš:  2019. gada 1. oktobris – 2023. gada...