loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001

Project title: Development of an information technology infrastructure for the Latvian residents’ reference genome storage and provision of access Project No.: 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 Period: 14.12.2023. – 31.05.2026. Project costs: 832 300,00 EUR Principal...

Joint Action on CARdiovascular diseases and Diabetes (JACARDI)

Project title: Joint Action on CARdiovascular diseases and Diabetes (JACARDI) Funding EU4H-PJG Project No.: 101126953 Period: 01.11.2023. – 31.10.2027. Project costs: 66 245 986,50 EUR Coordinator: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA Project summary: The Joint Action on...

Kopējā iniciatīva pret sirds un asinsvadu slimībām un diabētu

Projekta nosaukums: Kopīgā iniciatīva pret sirds un asinsvadu slimībām un diabētu Projekta identifikācijas Nr.: 101126953 Projekta izpildes termiņš: 01.11.2023. – 31.10.2027. Projekta kopējais finansējums: 66 245 986,50 EUR Projekta koordinators: ISTITUTO SUPERIORE DI...

2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001

Projekta nosaukums: Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveide Latvijas iedzīvotāju references genoma glabāšanai un piekļuves nodrošināšanai Projekta identifikācijas Nr.: 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/001 Projekta izpildes termiņš: 14.12.2023. – 31.05.2026. Projekta...

lzp-2022/1-0386

Project Title: Role of genetic makeup in the modulation of early prediabetic dysglycemia and its interaction with gut microbiome Project No: lzp-2022/1-0386 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Jānis...

lzp-2022/1-0386

Projekta nosaukums: Ģenētiskā profila loma prediabētiskas glikozes regulācijas modulēšanā un tā mijiedarbība ar zarnu mikrobiomu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0386 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta...

Genomikas datu infrastrktūra

Projekta nosaukums: Genomikas datu infrastrktūra Akronīms: GDI Uzsaukums projekta pieteikumam: Cloud Data and TEF (DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01) Projekta identifikācijas Nr.: 101081813 Projekta izpildes termiņš: 01.11.2022.-31.10.2026. Projekta kopējais finansējums:...

Genomic Data Infrastructure

Project title: Genomic Data Infrastructure Acronym: GDI Project No.: 101081813 Call for proposal: Cloud Data and TEF (DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01) Period: 01.11.2022.-31.10.2026. Project costs: 40000000,09 EUR Leader of Latvian team: Dr. biol. Jānis Kloviņš Coordinator:...

4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001

Projekta nosaukums: Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide Projekts tiek īstenot pasākuma “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma fonda ietvaros....

4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001

Project title: Development of a Latvian population genome reference Funding: Recovery and Resilience Facility Project No.: 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001 Period: 01.02.2020.-31.12.2024. Project costs: 2 322 750,00 EUR Principal Investigator: Dr. biol. Jānis Kloviņš Project...

VPP-COVID-2020/1-0016

Project Nr. VPP-COVID-2020/1-0016 Project Title: Establishment of COVID-19 related biobank and integrated platform for research data in Latvia. Period: 1 st July 2020-31 December 2020 Project Total costs: EUR 497 580.00 Principle Investigator: Dr. biol., Assoc. Prof....

lzp-2020/1-0151

Project Title: Low-coverage whole-genome sequencing analysis of polygenic mechanisms of high cholesterol levels in patients with clinically diagnosed or possible familial hypercholesterolemia  Project No: lzp-2020/1-0151 Period: 1 January 2021 – 31 December 2023...

lzp-2019/1-0116

Project Title: Investigation of the origin and dynamics of human blood microbiome, and its role in chronic disease Project No: lzp-2019/1-0116 Period: 1 January 2020 – 31 December 2022 Project costs: 300 000.00 EUR Principle Investigator: Dr. biol., Assoc. prof. Jānis...

BBMRI- Large Prospective Cohorts (BBMRI-LPC)

BBMRI- Large Prospective Cohorts (BBMRI-LPC) Funding: Seventh Framework Period: 2013-2016 Project number: 313010 Project leader at BMC: Dr. biol. Jānis Kloviņš In response to a specific infrastructure call of the Seventh Framework Programme (FP7) of the European...

KC-PI-2020/30

Project Title: „Dynamic human microbiome data platform and interpretation tool for personalized health recommendations” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.2.1. Specific support goal “To Increase the Private Sector Investments...

1.1.1.4/17/I/009

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) 1.1.1.4. Measure. Specific support goal “Development of R & D infrastructure in the field of smart specialization and institutional capacity building of scientific institutions”. Project Title:...

1.1.1.1/16/A/091

Project Title: „Investigation of an interplay between multiple determinants influencing response to metformin: search for reliable predictors for efficacy of type 2 diabetes therapy” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for...

1.1.1.1/16/A/066

Project Title: „Molecular markers of pituitary tumor development, progression and therapy response” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/16/A/066 Period: 1 January 2017 – 31 December...

1.1.1.1/21/A/029

Project Title: „Identification of molecular determinants associated with the risk for various COVID-19 long term effects: a comprehensive cohort-based study in Latvian population. (POST-COVID-TRACK)” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1...

1.1.1.1/20/A/126

Project Title: “An integrated population based Latvian genome reference and its applicability to personal risk estimation for metabolic traits” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.:...

1.1.1.1/19/A/036

Project Title: „ Interaction and dynamics of intestinal IgA and gut microbiome profile during antidiabetic therapy” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/19/A/036 Period: 1 May 2020 – 30...

1.1.1.1/18/A/092

Project Title: „Role of miRNAs in the host-gut microbiome communication during metformin treatment in the context of metabolic disorders” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/18/A/092...

1.1.1.1/21/A/029

Projekta nosaukums: „Dažādu COVID-19 slimības ilgtermiņa blakusefektu saistības ar molekulārajiem faktoriem noskaidrošana Latvijas populācijā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”...

lzp-2020/1-0151

Projekta nosaukums: Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0151 Projekta izpildes termiņš:...

lzp-2020/1-00138

Projekta nosaukums: Asociācija starp glikozes variabilitāti, zarnu traucējumiem un diabētiskās nefropātijas progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0138 Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31....

BBMRI – Lielas Prospektīvas kohortas (BBMRI-LPC)

Finansējums: 7. ietvarprogramma Periods: 2013-2016 Projekta Nr.: 313010 Projekta vadītājs BMC: Dr.biol. Jānis Kloviņš Septītās Ietvarprogrammas infrastruktūras uzsaukuma ietvaros ir izveidots BBMRI-LPC* – Eiropas mēroga projekts ar 30 dalībniekiem no 17 valstīm...

1.1.1.1/20/A/126

Projekta nosaukums: „Integrētas Latvijas populācijas genoma variāciju datubāzes izveidošana un tā pielietošana individualizēta metabolo slimību ģenētiskā riska noteikšanai.” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma...

1.1.1.1/16/A/066

Projekta nosaukums: „Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas...

1.1.1.1/16/A/091

Projekta nosaukums: „Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes...

1.1.1.1/18/A/092

Projekta nosaukums: „MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas...

1.1.1.4/17/I/009

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projekta nosaukums: „Latvijas Biomedicīnas...

1.1.1.1/19/A/036

Projekta nosaukums: „ Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 3. kārtas ietvaros. Projekta...

KC-PI-2020/30

Projekta nosaukums: „Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta...

VPP-COVID-2020/1-0016

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0016 Projekta nosaukums: „COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā” Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR...

lzp-2019/1-0116

Projekta nosaukums: Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0116 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais...