loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide Eiropas Reģionālās attīstības fondadarbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma2.1.1.3.2. apakšaktivitātes “Informācijas...

2015/0023/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/005

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana Projekta nosaukums: „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana” Projekts tiek...

L-KAP-12-0005

Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana Projekta nosaukums: “Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai,...

2014/0012/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/038

Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija Projekta nosaukums: „Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un...

2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013

VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem Projekta nosaukums: „VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā...

2014/0021/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/058

Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai Projekta nosaukums: „Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo...

2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/019

Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika  Projekta nosaukums: „Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā...

2013/0053/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/006

Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai Projekta nosaukums: “Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai.” Projekts...

2013/0042/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/002

Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei Projekta nosaukums: „Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts...

2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164

Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana. Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164Projekta izpildes termiņš: 36...

2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155

Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr....

2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076

Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  Projekta...

2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075

Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075Projekta izpildes...

2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069

Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069Projekta...

2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052

Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052Projekta...

2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048

Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  Projekta vienošanās Nr. 2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048Projekta izpildes termiņš: 36...

2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044

Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros.Projekta identifikācijas Nr....

2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032

Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši...

2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025

Iedzimtu neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši...

2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022

Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvarosProjekta vienošanās Nr. 2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022Projekta izpildes termiņš: 36...

2015/0001/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/009

Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrāde biomedicīnas jomā Projekta nosaukums: „Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrāde biomedicīnas jomā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts...

2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004

Latvijas Biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” ietvaros.Projekta identifikācijas Nr....

2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001

Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība Projekts tiek īstenots darbības programmas ″Uzņēmējdarbība un inovācijas″ papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ″Zinātnes infrastruktūras attīstība″ pirmās projektu...

2013/0026/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006

Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte Projekta nosaukums: „Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”...

2013/0039/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/038

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte Projekta nosaukums: „Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte” Projekts...

2013/0023/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/037

Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte Projekta nosaukums: „Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste...

1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150

Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros.Projekta identifikācijas Nr....