loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2022/1-0410

Project Title: Bronchoalveolar lavage extracellular vesicle miRNA profile add-on value to extensive clinical and genetic biomarker data in the early diagnosis of lung cancer Project No: lzp-2022/1-0410 Period: 1 April 2023 – 31 March 2026 Project costs: 300 000, 00...

lzp-2022/1-0410

Projekta nosaukums: Bronhoalveolārās lavāžas ekstracelulāro vezikulu miRNS profila nozīme papildus klīnisko un ģenētisko biomarķieru datiem plaušu vēža agrīnajā diagnostikā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0410 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. aprīļa –...

lzp-2022/1-0373

Project Title: Extremely low frequency electromagnetic field as temporary enhancer for production of extracellular vesicles from mesenchymal stem cells in bioreactor. Project No: lzp-2022/1-0373 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR...

lzp-2022/1-0373

Projekta nosaukums: Ļoti zemas frekvences elektromagnētiskais lauks kā īslaicīgs pastiprinātājs ārpusšūnu vezikulu ražošanai no mezenhimālām cilmes šūnām bioreaktorā. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0373 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris –...

lzp-2022/1-0114

Project Title: The role of PML in the ALT-coupled senescence-meiosis-stemness pathway involved in tumour cell resistance to targeted and genotoxic treatment Project No: lzp-2022/1-0114 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle...

lzp-2022/1-0114

Projekta nosaukums: PML loma ALT saistītā novecošanās-meiozes-cilmestības signālceļa ietekmē uz audzēja šūnu rezistenci pret genotoksisku un mērķētu apstrādi Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0114 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada...

lzp-2021/1-0283

Project Title: Programming of breast cancer microenvironment to create a ”hot” immune-responsiveness in cancer Project No: lzp-2021/1-0283 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Anna Zajakina...

lzp-2021/1-0041

Project Title: Research of microbiota-derived extracellular vesicle role on breast cancer by using gut-breast cancer axis on a chip Project No: lzp-2021/1-0041 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol....

lzp-2020/2-0380

Project Title: Research of extracellular vesicle content from gut microbiome and its’ role in cancer development by applying gut on chip system. Project No: lzp-2020/2-0380 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle...

lzp-2020/2-0369

Project Title: Bacteriophage–derived dsRNA as a potential agent against coronovirus Project No: lzp-2020/2-0369 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00  EUR Principle Investigator: Dr. biol. Dace Pjanova Summary The projects aims to...

lzp-2019/1-0142

Project Title: Microfluidic field flow fractionation for high throughput extra-cellular vesicle separation Project No: lzp-2019/1-0142 Period: 1 January 2020 – 31 December 2022 Project costs: 300 000.00 EUR Principle Investigator: PhD Roberts Rimša (Institute of Solid...

NFI/R/2014/051

  Title: Image-guided cancer gene therapy in combination with advanced chemotherapeutics Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 Programme LV05 “Research and Scholarships” Project No.: NFI/R/2014/051 Period: 24 months (1st May 2015 – 30st April 2017)...

NFI/R/2014/045

Project Title: „Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 Programme Programme LV05 “Research and Scholarships” Project No.: NFI/R/2014/045 Period: 24 month...

KC-PI-2017/23

Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.2.1. Specific support goal “To Increase the Private Sector Investments R&D”; measure 1.2.1.2. “Support for Improvement of Technology Transfer System” “Industry‑Driven Research”...

1.1.1.2/VIAA/4/20/728 

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.2/VIAA/3/19/463

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.2/VIAA/2/18/292 

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.2/VIAA/1/16/203

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.1/16/A/211

Project Title: „Molecular design of new luminescent compounds for diagnostic purposes” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/16/A/211 Period: 1st March 2017 – 29st February 2020 Project...

EEA-RESEARCH-164

Project Title: Exploring the molecular mechanisms behind the effects of physical exercise on breast cancer prevention (CancerBeat) Funding: EEA and Norway Grants 2014-2021 Project No EEA-RESEARCH-164 Period:01.05.2021-30.04.2024 Project promoter: Latvian Biomedical...

1.1.1.2/VIAA/1/16/135

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.1/21/A/079

Project co–financed by REACT-EU to mitigate the effects of the pandemic crisis Project Title: AI-improved organ on chip cultivation for personalised medicine (AImOOC) Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research”...

1.1.1.1/21/A/050

Project Title: „ Large area deposition technologies of multifunctional antibacterial and antiviral nanocoatings” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/21/A/050 Period: 1 January 2022 –...

1.1.1.1/21/A/033

Project co-financed by REACT-EU to mitigate the effects of the pandemic crisis Project Title: „Enclosed lung on a chip system development suitable for respiratory disease research in BSL3 and microgravity systems. (LoCBox)” Funding: European Regional Development Fund...

1.1.1.1/20/A/124

Project Title: „ Testing of patient-derived stem cell extracellular vesicles loaded with drugs in a personalized lung-cancer on-chip platform (LoC4Ev).” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.:...

1.1.1.1/20/A/045

Project co–financed by REACT-EU to mitigate the effects of the pandemic crisis Project Title: „Development of a novel microfluidic device for label-free quantification of prostate cancer-derived extracellular vesicles and analysis of their RNA content (PROCEX)”...

1.1.1.1/21/A/079

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai Projekta nosaukums: „Orgānu uz čipa kultivēšana ar mākslīgā intelekta metodēm personalizētas medicīnas nolūkos (AImOOC)” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)...

1.1.1.1/21/A/050

Projekta nosaukums: „Liela laukuma daudzfunkcionālu antibakteriālu un antivirālu nano-pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 5. kārtas ietvaros....

1.1.1.1/21/A/033

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai Projekta nosaukums: „BSL3 un mikrogravitācijas iekārtai pielāgotas plaušas uz čipa sistēmas izveide respiratoro saslimšanu pētniecībai (LocBox)” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā...

1.1.1.1/16/A/211

Projekta nosaukums: „Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/18/A/099

Projekta nosaukums: „Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/18/A/084

Projekta nosaukums: „Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.2/VIAA/1/16/135

. Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/1/16/203

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/2/18/292

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/3/19/463

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

KC-PI-2017/23

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”...

lzp-2020/2-0369

Projekta nosaukums: Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0369 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR...

lzp-2020/2-0380

Projekta nosaukums: Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0380 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2018/1-0208

Projekta nosaukums: Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0208 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums:...

lzp-2018/1-0269

Projekta nosaukums: Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0269 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums:...