loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

1-08/87/2023

Projekta nosaukums: Invazīvo sugu monitorings ĪADT izmantojot vides DNS metodi Projekta identifikācijas Nr.: 1-08/87/2023 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. oktobris – 2024. gada 30. septembris Projekta kopējais finansējums: 49049,00 EUR Vadošais partneris:...

lzp-2022/1-0119

Project Title: Microbiome of hair follicle and its role in pathogenesis of skin diseases Project No: lzp-2022/1-0119 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Dāvids Fridmanis Summary Our body is home to...

lzp-2022/1-0119

Projekta nosaukums: Matu folikulu mikrobioms un tā loma ādas slimību patoģenēzē Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0119 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR Projekta...

lzp-2021/1-0275

Project Title: Gut microbiota composition in relation to extrinsic factors and health status in infants and toddlers: prospective analysis of faecal microbiota composition by meategenomic sequencing in children up to 36 months of age Project No: lzp-2021/1-0275...

lzp-2020/2-0372

Project Title: Strengthening GPCR functional research through improvement of novel peptidic ligand identification system Project No: lzp-2020/2-0372 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle Investigator: Dr. biol. Dāvids...

lzp-2020/2-0082

Project Title: Evolutionary adaptation of non-conventional industrial yeasts Kluyveromyces marxianus to acetic acid stress and evaluation of adaptation mechanisms Project No: lzp-2020/2-0082 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR...

lzp-2020/1-0163

Project Title: Characterization and dynamics of seed-associated microbiome in weed soil seed-bank  Project No: lzp-2020/1-0163 Period: 1 January 2021 – 31 December 2023 Project costs: 300 000 EUR Principle Investigator: Latvia University of Life Sciences and...

1.1.1.2/VIAA/3/19/460

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.1/16/A/272

Project Title: „Long term effects of H.pylori eradication on Gastro intestinal tract microbiome and development of screening system for detection of extended-spectrum beta-lactamase coding genes within feces samples.” Funding: European Regional Development Fund...

1.1.1.1/16/A/055

Project title: Development of orphan G-protein coupled receptor peptidic ligand identification system Funding: Measure 1.1.1.1 “Industry-Driven Research” of specific objective 1.1.1 “To increase the research and innovation capacity of scientific institutions of Latvia...

lzp-2021/1-0275

Projekta nosaukums: Zarnu trakta mikrobiotu ietekmējoši faktori un saistība ar veselības stāvokli zīdaiīem un mazuļiem: prospektīva fēžu mikrobiotas sastāva metagenomiska analīze bērniem līdz 36 mēnešu vecumam Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0275 Projekta...

lzp-2020/1-0163

Projekta nosaukums: Sēklu mikrobioma raksturojums un dinamika nezāļu augsnes sēklu bankā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0163 Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR Projekta...

1.1.1.1/16/A/055

Projekta nosaukums: „Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas sistēmas izstrāde” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/16/A/272

Projekta nosaukums: „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)...

1.1.1.2/VIAA/3/19/460

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

lzp-2020/2-0372

Projekta nosaukums: GPCR funkcionālo pētījumu virziena stiprināšana, uzlabojot jauno peptīdu ligandu identifikācijas sistēmu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0372 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais...