loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001

Project No VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001 Project title: “Smart Materials, Photonics, Technologies and Engineering Ecosystems” Period: 1 December 2022 – 30 November 2024 Project Total costs: 5 700 000,00 euro Principle Investigator: Institute of Solid State Physics,...

VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001

Projekta Nr. VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001 Projekta nosaukums: “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma” Projekta īstenošanas periods: 2022. gada 1. decembris – 2024. gada 30. novembris Projekta kopējais finansējums: Vadošais partneris:...

VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1/0001

Project No VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001 Project title: State Research programme project in biomedical, medical technologies and pharmaceuticals Acronym: BioMedPharm Period: 1 December 2022 – 30 November 2024 Project Total costs: 5 700 000,00 euro Principle...

VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001

Projekta Nr. VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001 Projekta nosaukums: “Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā” Akronīms: BioMedPharm Projekta īstenošanas periods: 2022. gada 1. decembris – 2024. gada 30. novembris Projekta...

VPP-COVID-2020/1-0025

Project Title: New Technologies for Targeted Tracing, Testing and Treatment of COVID-19 Patients (3-T project) Project No: VPP-COVID-2020/1-0025 Period: 1st July 2020- 31 December 2020 Project Total costs: EUR 486 838.00 Principle Investigator: Valdis Pīrāgs (Pauls...

VPP-COVID-2020/1-0023

Project Title: Clinical, Biochemical, immunogenetic paradigms of Covid-19 infection and their correlation with sociodemographic, etiological, pathogenetic, diagnostic, therapeutically and prognostically important factors to be included in guidelines Project No:...

VPP-COVID-2020/1-0008

Project Title: Multidisciplinary approach to monitor, mitigate and contain COVID 19 and other future epidemics in Latvia Project No: VPP-COVID-2020/1-0008 Period: 1st July 2020- 31 December 2020 Project Total costs: EUR 497 580.00 Principle Investigator: Uga Dumpis...

VPP-COVID-2020/1-0004

Project Title: Integration of reliable technologies for protection against Covid-19 in healthcare and high-risk areas Project No: VPP-COVID-2020/1-0004 Period: 1st July 2020- 31 December 2020 Project Total costs: EUR 497 580.00 Principle Investigator: Tālis Juhna...

VPP-COVID-2020/1-0016

Project Nr. VPP-COVID-2020/1-0016 Project Title: Establishment of COVID-19 related biobank and integrated platform for research data in Latvia. Period: 1 st July 2020-31 December 2020 Project Total costs: EUR 497 580.00 Principle Investigator: Dr. biol., Assoc. Prof....

VPP-COVID-2020/1-0014

Project Title: Towards new therapeutic and prophylactic treatments against Covid-19 and coronaviruses Period: 1 st July 2020-31 December 2020 Project Total costs: EUR 497 580.00 Principle Investigator: Dr. biol. Kaspars Tārs (Latvian Biomedical Research and Study...

VPP-COVID-2020/1-0025

Projekta nosaukums: „Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)” Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0025 Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR...

VPP-COVID-2020/1-0023

Projekta nosaukums: „Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem”...

VPP-COVID-2020/1-0008

Projekta nosaukums: „Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā” Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0008 Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais...

VPP-COVID-2020/1-0004

Projekta nosaukums: „Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās” Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0004 Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR...

VPP-COVID-2020/1-0014

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0014 Projekta nosaukums: „Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem” Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00...

VPP-COVID-2020/1-0016

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0016 Projekta nosaukums: „COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā” Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR...