loader image

LATVIAN

BIOMEDICAL

RESEARCH AND STUDY CENTRE


RESEARCH AND EDUCATION IN BIOMEDICINE FROM GENES TO HUMAN

1.1.1.1/19/A/036

Projekta nosaukums: „ Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 3. kārtas ietvaros. Projekta...

KC-PI-2020/23

Projekta nosaukums: „Anti-miostatīna vakcīnas izstrāde mājlopu muskuļu masas palielināšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora...

KC-PI-2020/30

Projekta nosaukums: „Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta...

1.1.1.2/VIAA/3/19/460

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

1.1.1.2/VIAA/3/19/462

  Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru (NanoTENDO)

Projekta nosaukums: Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru (Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier) Akronīms: NanoTENDO  Uzsaukums: M-ERA.NET Call 2018  Līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/ERANET/19/07 Īstenošanas termiņš:  2019. gada 1. oktobris – 2023. gada...