loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2021/1-0283

Project Title: Programming of breast cancer microenvironment to create a ”hot” immune-responsiveness in cancer Project No: lzp-2021/1-0283 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Anna Zajakina...

NFI/R/2014/051

  Title: Image-guided cancer gene therapy in combination with advanced chemotherapeutics Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 Programme LV05 “Research and Scholarships” Project No.: NFI/R/2014/051 Period: 24 months (1st May 2015 – 30st April 2017)...

1.1.1.1/21/A/050

Project Title: „ Large area deposition technologies of multifunctional antibacterial and antiviral nanocoatings” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/21/A/050 Period: 1 January 2022 –...

lzp-2021/1-0283

Projekta nosaukums: Krūts vēža mikrovides programmēšana “karstas” imūnreakcijas izveidošanai audzējā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0283 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR...

1.1.1.1/21/A/050

Projekta nosaukums: „Liela laukuma daudzfunkcionālu antibakteriālu un antivirālu nano-pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 5. kārtas ietvaros....

lzp-2018/1-0208

Projekta nosaukums: Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0208 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums:...