loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

VPP-COVID-2020/1-0014

Project Title: Towards new therapeutic and prophylactic treatments against Covid-19 and coronaviruses Period: 1 st July 2020-31 December 2020 Project Total costs: EUR 497 580.00 Principle Investigator: Dr. biol. Kaspars Tārs (Latvian Biomedical Research and Study...

lzp-2021/1-0584

Project Title: Development of carbonic anhydrase IX test biosensor for cancer screening Project No: lzp-2021/1-0584 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Institute of Solid State Physics, University of Latvia...

KC-PI-2020/23

Project Title: „Development of anti-myostatin vaccine for promotion of livestock animal muscle growth” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.2.1. Specific support goal “To Increase the Private Sector Investments R&D”; measure...

KC-PI-2017/84

Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.2.1. Specific support goal “To Increase the Private Sector Investments R&D”; measure 1.2.1.2. “Support for Improvement of Technology Transfer System” “Industry‑Driven Research”...

1.1.1.1/16/A/104

Project Title: „Obtaining and characterization of virus-like particles of novel RNA phages ” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/16/A/104 Period: 1 April 2017 – 31 March 2020 Project...

1.1.1.1/20/A/048

Project Title: „Usage of conservative borrelia protein as vaccine target” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/20/A/048 Period: 1 March 2021 – 30 November 2023 Project costs: 540 540.54...

lzp-2021/1-0584

Projekta nosaukums: Karboanhidrāzes IX testa biosensora izstrāde vēža skrīningam Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0584 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR Projekta...

1.1.1.1/20/A/048

Projekta nosaukums: „ Konservatīva borēliju proteīna kā vakcīnas mērķu pielietojums” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/048...

1.1.1.1/16/A/104

Projekta nosaukums: „Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/104...

KC-PI-2017/84

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”...

KC-PI-2020/23

Projekta nosaukums: „Anti-miostatīna vakcīnas izstrāde mājlopu muskuļu masas palielināšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora...

VPP-COVID-2020/1-0014

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0014 Projekta nosaukums: „Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem” Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00...