loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2022/1-0410

Project Title: Bronchoalveolar lavage extracellular vesicle miRNA profile add-on value to extensive clinical and genetic biomarker data in the early diagnosis of lung cancer Project No: lzp-2022/1-0410 Period: 1 April 2023 – 31 March 2026 Project costs: 300 000, 00...

lzp-2022/1-0410

Projekta nosaukums: Bronhoalveolārās lavāžas ekstracelulāro vezikulu miRNS profila nozīme papildus klīnisko un ģenētisko biomarķieru datiem plaušu vēža agrīnajā diagnostikā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0410 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. aprīļa –...

lzp-2022/1-0373

Project Title: Extremely low frequency electromagnetic field as temporary enhancer for production of extracellular vesicles from mesenchymal stem cells in bioreactor. Project No: lzp-2022/1-0373 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR...

lzp-2022/1-0373

Projekta nosaukums: Ļoti zemas frekvences elektromagnētiskais lauks kā īslaicīgs pastiprinātājs ārpusšūnu vezikulu ražošanai no mezenhimālām cilmes šūnām bioreaktorā. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0373 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris –...

lzp-2021/1-0041

Project Title: Research of microbiota-derived extracellular vesicle role on breast cancer by using gut-breast cancer axis on a chip Project No: lzp-2021/1-0041 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol....

lzp-2020/2-0380

Project Title: Research of extracellular vesicle content from gut microbiome and its’ role in cancer development by applying gut on chip system. Project No: lzp-2020/2-0380 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle...

1.1.1.2/VIAA/1/16/203

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.1/21/A/079

Project co–financed by REACT-EU to mitigate the effects of the pandemic crisis Project Title: AI-improved organ on chip cultivation for personalised medicine (AImOOC) Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research”...

1.1.1.1/21/A/033

Project co-financed by REACT-EU to mitigate the effects of the pandemic crisis Project Title: „Enclosed lung on a chip system development suitable for respiratory disease research in BSL3 and microgravity systems. (LoCBox)” Funding: European Regional Development Fund...

1.1.1.1/20/A/124

Project Title: „ Testing of patient-derived stem cell extracellular vesicles loaded with drugs in a personalized lung-cancer on-chip platform (LoC4Ev).” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.:...

lzp-2021/1-0041

Projekta nosaukums: Mikrobiotas ārpusšūnu vezikulu ietekmes izpēte uz krūts vēzi pielietojot zarnu – krūts vēža ass uz čipa Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0041 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais...

1.1.1.1/21/A/079

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai Projekta nosaukums: „Orgānu uz čipa kultivēšana ar mākslīgā intelekta metodēm personalizētas medicīnas nolūkos (AImOOC)” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)...

1.1.1.1/21/A/033

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai Projekta nosaukums: „BSL3 un mikrogravitācijas iekārtai pielāgotas plaušas uz čipa sistēmas izveide respiratoro saslimšanu pētniecībai (LocBox)” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā...

1.1.1.1/20/A/124

  Projekta nosaukums: „Zāļu pakošana pacientu cilmes šūnu sekretētās vezikulās un testēšana personalizētā plaušu vēža uz čipa platformā” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4....

1.1.1.2/VIAA/1/16/203

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

lzp-2020/2-0380

Projekta nosaukums: Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0380 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...