loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekti: ES Programmas

 ES Programmas

 Ietvara programma

   BBMRI – Lielas Prospektīvas kohortas (BBMRI-LPC)

   Vektoru pārnēsātie riski Eiropā: Risku apzināšana un kontrole Rietumnīlas un Čikungajas vīrusiem (VECTORIE)

    Uz tandēm core tehnoloģijas balstītas universālas gripas vakcīnas izveide (FLUTCORE)

 

 

 Apvārsnis 2020

BBMRI-ERIC pielietošana un izmantošana veselības uzlabošanai (ADOPT BBMRI-ERIC)

Eiropas Zinātnieku nakts Latvija 2018-2019 (NIGHTLV-2018-2019)

Zināšanu un biobankas resursu integrācija metabolo slimību personalizētas profilakses un ārstēšanas attīstībā, izmantojot visaptverošu translācijas pieeju (INTEGROMED)

Vairāk nekā 1 miljons genomu (Beyond 1 Million Genome)

 

 TRANSCAN

TRANSCAN-2

 

ERA. NET RUS Plus