loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekti: ES struktūrfondi 2007-2013

ES struktūrfondi 2007-2013

Eiropas Sociālais fonds

 

Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde

1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150

Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte

2013/0023/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/037 

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte

2013/0039/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/038

Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte

2013/0026/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonds

    1.2.1. 2.1.1.2.1.pasākums

        1.2.1.1. Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība

2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001

    1.2.2. 2.1.1.2.pasākums

       1.2.2.1. Latvijas Biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā

2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004

       1.2.2.2. 2015/0001/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/009

Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrāde biomedicīnas jomā

    1.2.3. 2.1.1.1. pasākums

      1.2.3.1. Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē

2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022

      1.2.3.2. Iedzimtu neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade

2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025

      1.2.3.3. Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem

2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032

      1.2.3.4. Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde

2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044

      1.2.3.5. Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde

2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048

      1.2.3.6. Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei

2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052

      1.2.3.7. Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam

2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069

      1.2.3.8. Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija

2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075

      1.2.3.9. Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā

2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076

      1.2.3.10. Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai

2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155

      1.2.3.11. Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana

2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164

      1.2.3.12. Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei

2013/0042/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/002

      1.2.3.13. Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai

2013/0053/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/006

      1.2.3.14. Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai

2014/0021/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/058

      1.2.3.15. VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem

2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013

      1.2.3.16. Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija

2014/0012/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/038

   1.2.4. 2.1.1.3.3.pasākums

       1.2.4.1. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana

2015/0023/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/005

   1.2.5. 2.1.1.3.2.pasākums

      1.2.5.1. Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001

   1.2.6. Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi

L-KAP-12-0005