loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Rekombinanto proteīnu biotehnoloģiju servisa centrs

Rekombinanto proteīnu ražošana, izmantojot piemērotu ekspresijas sistēmu, producenta kultivēšanas apstākļu optimizāciju un attīrīšanas protokolu izstrādi. Imunoloģiski svarīgu proteīnu un vīrusveidīgo daļiņu (VLP) iegūšanai lielākoties tiek izmantotas dažādas E.coli ekspresijas sistēmas, bet BMC izmanto arī dažādu raugu ekspresijas sistēmas.

Šūnu kultivēšana

Baktēriju un raugu šūnu preparatīvai kultivēšanai kontrolētos apstākļos parasti tiek izmantoti trīsmoduļu kratītāji Multitron II (Infors, Šveice). Analītiskiem mērķiem parasti tiek izmantota termālā istaba ar kratītājiem, kas paredzēti mēģenēm un dažāda tilpuma kolbām. In situ apstākļos sterilizējams BioFlo 410 fermentators (New Brunswick Scientific Co, ASV) ir pieejams E.coli un raugu kultivēšanai tilpumos no 2 līdz 10 litriem. Barotnes tiek sagatavotas ar Systec V-150 (Systec GmbH, Vācija) autoklāviem.

Tiek plānots iegādāties nepieciešamo aprīkojumu kontrolējamu biotehnoloģisko procesu novadīšanai: digitāli kontrolējamu un monitorējamu 4-moduļu laboratorijas bioreaktoru EDF 1.1., izejošo gāzu (O2 un CO2) analizatoru BlueInOne, ar jau eksistējošo HPLC iekārtu Shimadzu Prominence LC-20 savietojamu aprīkojumu substrātu (glikozes, acetātu uc) analīzei.

Šūnu savākšana un biomasas dezintegrācija

Analītiskiem mērķiem šūnas tiek savāktas ar Eppendorf (Eppendorf AG) analītiskajām centrifūgām. Preparatīviem daudzumiem tiek izmantotas Beckman J2-21 (Beckman Coulter, ASV), Eppendorf 5810 R kā arī K26D (VEB Zentrifugenbau Engelsdorf, VDR) centrifūgas.

Analītiskai/preparatīvai biomasas dezintegrācijai tiek izmantoti Soniprep 150 (MSE, AK) and UD-20 (Techpan, Polija) ultraskaņas dezintegratori, bet preparatīvai biomasas dezintegrācijai tiek izmantota FRENCH Press Cell Disrupter (Thermo Electron Corporation, ASV) iekārta. Mērogošanas nolūkiem tiek plānots iegādāties ražīgāku un jaudīgāku dezintegrācijas iekārtu Microfluidizer LM 20 (Microfluidics, Kanāda).

Proteīnu attīrīšana

Rekombinanto proteīnu biotehnoloģiskajā servisa centrā proteīnu attīrīšanai tiek izmantotas šādas firmas GE Healthcare Life Sciences iekārtas: laboratorijas mēroga hromatogrāfijas sistēmas ÄKTA Prime plus, laboratorijas mēroga hromatogrāfijas sistēma ÄKTA Avant (ar Unicorn 6.2 programmatūru), laboratorijas mēroga hromatogrāfijas sistēma ÄKTA Pure 25L (ar Unicorn 6.3 programmatūru). Darbam ar termolabiliem proteīniem ir pieejama Unichromat 1500 iekārta (UniEquip, Vācija).

Proteīnu attīrīšanai atkarībā no objekta ir pieejamas dažādas stratēģijas: gēlfiltrācija uz Sepharose CL2B, 4B, 6B, 4FF, 6FF, Superose 6, Superdex 75, Superdex 200 nesējiem, jonapmaiņas hromatogrāfija uz anjonītiem Sepharose Q HP, Fractogel DEAE, Source 15Q un katjonītiem Sepharose SP HP, Source 15SP. His-tag proteīniem izmanto imobilizēto metālafīno hromatogrāfiju (IMAC), savukārt, specifiskos gadījumos kompleksos attīrīšanas protokolos izmanto hidrofobās mijiedarbības hromatogrāfiju (HIC), apgrieztās fāzes hromatogrāfiju (izmantojot nesējus ar PharmPrep HP 100 RP-18 un Lichroprep RP-18, 25-40 µm) kā arī multimodulāros hromatogrāfijas nesējus (hidroksiapatīts).

Procesu kontrole un daļiņu raksturošana

Attīrīšanas procesu kontrolei un attīrītā produkta raksturošanai izmanto modulāro analītisko Prominence HPLC sistēmu LC20 (Shimadzu, ASV). Dinamiskās gaismas izkliedes (DLS) mērījumus daļiņu izmēru un proteīnu homogenitātes novērtēšanai veic ar Malvern Zetasizer Nano ZS iekārtu (Malvern Instruments, AK).

 

Kontakti

Vadošais pētnieks

Ivars Petrovskis, Dr.biol.

ivars@biomed.lu.lv

rekombinanto proteīnu kultivēšana, attīrīšana

 

Pētnieks

Jānis Bogans, MSc.Chem

janis@biomed.lu.lv

hromatogrāfija

 

Zinātniskā asistente

Jeļena Žakova, Msc.Biol

jelena@biomed.lu.lv

darbs ar rekombinantajām kultūrām un proteīniem