loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Šodien, 12.aprīlī Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centra Baltajā zālē notika LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā LILITE SADOVSKA aizstāvēja savu  promocijas darbu “Ekstracelulāro vezikulu dažādās sejas vēža attīstībā” zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai dabaszinātnēs.

Recenzenti:

– PhD Pia Siljander (University of Helsinki);

– Dr. biol. Artūrs Ābols (BMC);

– doc., Dr. biol. Inese Čakstiņa-Dzērve (RSU).

Ar darbu, sākot no 2024. gada 29. marta, var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

Sveicam jauno zinātnieci un vēlam veiksmi turpmākajā profesionālajā izaugsmē!