loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM


2024.gada 16.-17.janvārī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) norisinājās BMC Starptautiskās konsultatīvās padomes sanāksme, kurā BMC vadība un zinātniskās grupas prezentēja 2021.-2023.gada darbības pārskatu, kā arī uzklausīja BMC Starptautiskās konsultatīvās padomes rekomendācijas turpmākajai BMC institucionālajai un zinātniskās darbības attīstībai. BMC Starptautiskās konsultatīvās padomes sastāvu veido starptautiski atzīti zinātnieki:

  • Helgi Schioth (Upsalla University)
  • Justo P. Castaño Fuentes (University of Cordoba)
  • Mark Steven Cragg (Southampton University School of Medicine)
  • George Lomonossoff (The John Innes Centre, Norwich Research Park)
  • Jesus M De la Fuente (Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) CSIC-Universidad de Zaragoza)
  • Rob Lavigne (Katholieke Universiteit Leuven)
  • Rob Finn (EMBL EBI)
  •  Mait Metspalu (Institute of Genomics, University of Tartu)