loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

2024. gads iesācies raženi, savus promocijas darbus BMC aizstāvējuši jau 3 jaunie zinātnieki

Š.g. 14. februārī Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centra Baltajā zālē notika LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā ŅIKITA ZRELOVS aizstāvēja promocijas darbu “ASTAINO BAKTERIOFĀGU ZINĀMĀS DAUDZVEIDĪBAS PAPLAŠINĀŠANA PA VIENAM FĀGAM REIZĒ” zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai dabaszinātnēs.

Recenzenti:

– asoc. prof. Andrew Millard (University of Leicester, UK);

– prof. Juta Kroiča (RSU);

– prof., Dr. biol. Indriķis Muižnieks (LU).

Ar darbu, sākot no 2024. gada 31. janvāra, var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

Š.g. gada 19. februārī Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centra Baltajā zālē notika LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā ANETE OGRIŅA aizstāvēja promocijas darbu “MOLEKULĀRIE RISINĀJUMI UZ AUGU VĪRUSVEIDĪGĀM DAĻIŅĀM BĀZĒTO VAKCĪNU VEIDOŠANAI” zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai dabaszinātnēs.

Recenzenti:

– Dr. John Foerster (University of Dundee, UK);

– prof., Dr. biol. Uldis Kalnenieks (LU);

– prof., Dr. biol. Kaspars Tārs (LU, LBMC).

Ar darbu, sākot no 2024. gada 5. februāra, var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

Š.g. 23. februārī Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centra Baltajā zālē notika LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā DITA GUDRĀ aizstāvēja promocijas darbu “Helicobacter pylori eradikācijas terapijas ilgtermiņa ietekme uz cilvēka zarnu trakta mikrobiomu un paplašināta spektra β- laktamāzes (ESBL) kodējošo gēnu līmeņiem” zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai dabaszinātnēs.

Recenzenti:

– Ph. D. Mathieu Almeida (French National Institute for Agriculture, Food, and Environment);

– Dr. med. Zaiga Nora-Krūkle (RSU);

– doc., Dr. biol. Artūrs Ābols (LU, LBMC).

Ar darbu, sākot no 2024. gada 9. februāra, var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

Sveicam jaunos zinātniekus un vēlam veiksmi turpmākajā profesionālajā izaugsmē!