loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Latvijas Zinātņu akadēmija par vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē atzinusi darbu pie Notekūdeņu epidemioloģijas pētījumu jomas attīstības Covid-19 pandēmijas kontekstā. Tā rezultātā Latvijā tapusi zinātniski pamatota nacionāla mēroga notekūdeņu monitoringa sistēma saslimstības izplatības novērošanai. Sadarbojoties vairākām zinātniskajām institūcijām un privātajiem partneriem, Covid-19 pandēmijas laikā Latvijā tika izveidota uzticama  nacionāla mēroga notekūdeņu monitoringa sistēma saslimstības izplatības novērošanai 16 Latvijas pašvaldībās. Lai precīzi noteiktu Covid-19 izplatību ar notekūdeņu palīdzību, pētniekiem bija jāizstrādā un jāaprobē sistemātiska un uzticama novērošanas metode.Iegūtie dati, kas tiek apkopoti ik nedēļu, ir noderīga informācija ne vien Latvijas epidemiologiem, bet arī citās valstīs, pētot šobrīd dažādu jaunu vīrusa apakšvariantu parādīšanos un izplatību. Metodes izstrādē un ieviešanā dzīvē iesaistījās Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un vairāki privātie partneri.