loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

MK nolēma nodrošināt no IZM pārziņā esošo struktūrfondu līdzekļiem nacionālo publisko līdzfinansējumu projekta “Biofarmaceitiskās izpētes centrs” (turpmāk – BioReCent) īstenošanai gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas „Apvārsnis Eiropa” projektu konkursā.

Projektu īstenos Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu centru (BMC) un zviedru partneri – Karolinskas institūtu un Karolinskas institūta inkubatoru. Projekta ietvaros laika posmā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim paredzēts apvienot OSI un BMC spēcīgākās stratēģiskās specializācijas zinātniskās kompetences, veidojot zinātniskās ekselences centru biofarmaceitisku preparātu (zāļu) pētniecībai.

BioReCent projekta mērķi ir: Biofarmaceitiskās izpētes centra izveide; pētniecības un inovāciju (P&I) kapacitātes paaugstināšana; biofarmaceitisko preparātu un tehnoloģiju nozares attīstība Latvijā, nodrošinot pilnu produkta attīstības ciklu no laboratorijas līdz klīnikai; stratēģiska ilgtermiņa partnerības veidošana un stiprināšana ar Karolinskas institūtu un Karolinskas institūta inkubatoru.

Projekta ietvaros tiks nostiprināts cilvēkkapitāls, izveidojot 9 jaunas zinātniskās grupas jaunajos pētniecības virzienos, nodrošināta publiski finansētās pētniecības rezultātu komercializācija, kā arī izveidota zinātniskā infrastruktūra, iegādājoties, piemēram, tādu nozīmīgu iekārtu kā krio-elektronu mikroskops.

Projektam paredzētais finansējums 6 gadu periodā ir 30 milj. eiro – 15 milj. eiro no “Apvārsnis Eiropa” programmas un 15 milj. eiro līdzfinansējums, kas Latvijai jānodrošina no struktūrfondu līdzekļiem (85% Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 15% valsts budžeta finansējums). Projekts tiks īstenots Latvijā, un arī visu projekta rezultātu saņēmēja ir Latvija.

Tekstu sagatavoja:  IZM