Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs http://biomed.lu.lv/Apraksts par lapu - testlvWed, 15 May 2019 08:29:00 GMTPrecīzijas medicīnas konferenceWed, 15 May 2019 08:29:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/precizijas-medicinas-konference/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/precizijas-medicinas-konference/    Šā gada 22.maijā Latvijas Universitātes Zinātņu mājas telpās pirmo reizi Latvijā notiks starptautiska Precīzijas medicīnas konference (“PRECISION MEDICINE CONFERENCE”), kuras ietvaros vietēja un starptautiska mēroga medicīnas un IT nozares vadošie eksperti, akadēmiķi un politikas veidotāji dalīsies pieredzē un diskutēs par precīzijas medicīnas tendencēm un iespējām, ko šis medicīnas virziens cilvēkam var sniegt.Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferenceTue, 7 May 2019 08:27:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-skolenu-43-zinatniskas-petniecibas-darbu-konference/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-skolenu-43-zinatniskas-petniecibas-darbu-konference/Šī gada 12. un 13. aprīlī RTU - Rīgas Tehniskā universitātes telpās norisinājās Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference, uz kuru bija izvirzīti 387 labākie darbi, ko izstrādāja 458 skolēni. Četri darbi tika izstrādāti Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā sadarbojoties ar zinātniekiem. Konferences ietvaros tie ieguva augstus novērtējumus - II un III pakāpiLatvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki pievienojas prezidenta vizītei HamburgāTue, 7 May 2019 08:02:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centra-zinatnieki-pievienojas-prezidenta-vizitei-hamburga/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centra-zinatnieki-pievienojas-prezidenta-vizitei-hamburga/    2019. gada 21.-25. februārī Valsts prezidents Raimonds Vējonis apmeklēja Vāciju, lai veicinātu Latvijas un Vācijas sadarbību biznesa un zinātnes jomā. Vizītes mērķis bija prezentēt Latvijas piedāvātās iespējas gudro pilsētu, viedo materiālu, biomedicīnas un robotikas jomās, par ko Vācijas uzņēmēji un zinātnieki izrādīja lielu interesi un vēlmi attīstīt tālāku sadarbību. Šajā vizītē piedalījās arī zinātnieki no Latvijas Biomedicīnas studiju un pētījumu centra Dr. biol. Kaspars Tārs un MSc. biol. Gints Kalniņš.16. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences galvenā tēma – biomedicīnaThu, 2 May 2019 08:28:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/16-baltijas-intelektualas-sadarbibas-konferences-galvena-tema-biomedicina/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/16-baltijas-intelektualas-sadarbibas-konferences-galvena-tema-biomedicina/    2.-3. maijā Viļņā, Lietuvas Zinātņu akadēmijā norisināsies 16. Baltijas Intelektuālās sadarbības konference "Gēni: no pagātnes līdz nākotnei".Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanaThu, 2 May 2019 06:50:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/valsts-emeriteta-zinatnieka-statusa-pieskirsana/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/valsts-emeriteta-zinatnieka-statusa-pieskirsana/Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 692 par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu, Latvijas Zinātņu akadēmija ir apstiprinājusi Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2019. gada 25. marta lēmumu Nr. 21.Valsts pārvaldes Atvērto durvju dienas 2019Thu, 2 May 2019 06:32:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/valsts-parvaldes-atverto-durvju-dienas-2019/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/valsts-parvaldes-atverto-durvju-dienas-2019/    No 8. līdz 10. maijam valsts pārvaldes iestādēs norisināsies Atvērto durvju dienas, lai Tu varētu uzzināt un saprast, kā strādā mūsu valsts. Vieslekcija 08.05.2019.Mon, 29 Apr 2019 08:49:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/vieslekcija-08052019/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/vieslekcija-08052019/Trešdien, 8. maijā plkst. 12:00-14:00 BMC viesosies Assoc. Prof. Aytent NALBANT (Molekulārās bioloģijas un ģenētikas departaments, Izmiras tehnoloģiju institūts, Turcija) ar vieslekcijuLatvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte” realizēšanuMon, 1 Apr 2019 10:40:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-retu-nezinamas-izcelsmes-neiromuskularo-slimibu-funkcionala-un-genetiska-izpete-realizesanu/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-retu-nezinamas-izcelsmes-neiromuskularo-slimibu-funkcionala-un-genetiska-izpete-realizesanu/1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju” realizēšanuMon, 1 Apr 2019 10:38:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-reto-parmantoto-slimibu-izraisoso-faktoru-izpete-izmantojot-pilna-genoma-sekvenesanas-pieeju-realizesanu/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-reto-parmantoto-slimibu-izraisoso-faktoru-izpete-izmantojot-pilna-genoma-sekvenesanas-pieeju-realizesanu/1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona” realizēšanuMon, 1 Apr 2019 10:35:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-mirns-nozime-saimniekorganisma-zarnu-mikrobioma-mijiedarbiba-metformina-terapijas-konteksta-uz-metabolisma-traucejumu-fona-realizesanu/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-mirns-nozime-saimniekorganisma-zarnu-mikrobioma-mijiedarbiba-metformina-terapijas-konteksta-uz-metabolisma-traucejumu-fona-realizesanu/    1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā” realizēšanuMon, 1 Apr 2019 10:31:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-molekularie-rns-faktori-hipofizes-adenomas-attistiba-realizesanu/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-molekularie-rns-faktori-hipofizes-adenomas-attistiba-realizesanu/    1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme” realizēšanuMon, 1 Apr 2019 10:27:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-ekstracelularajas-vezikulas-ietverta-cilveka-un-mikrobioma-transkiptoma-kliniska-nozime-realizesanu/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-ekstracelularajas-vezikulas-ietverta-cilveka-un-mikrobioma-transkiptoma-kliniska-nozime-realizesanu/1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.VieslekcijaThu, 28 Mar 2019 12:23:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/vieslekcija02/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/vieslekcija02/Otrdien, 2. aprīlī plkst.14:00 BMC Baltajā zālē, Prof. Jamal Tazi, Ph.D.  (Director, CNRS and Scientific Director of the Abivax – CNRS Collaborative Laboratory. Professor of functional genomics at the University of Montpellier, Senior Member at the University Institute of France and deputy director of the health center biology «Rabelais» responsible for education and training.)  Genoma centrs ieviesis jaunu mikrobioma paraugu apstrādes metodi, par kuru iegūts augstākais vērtējums starplaboratoriju kvalitātes pārbaudēThu, 28 Mar 2019 06:52:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/genoma-centrs-ieviesis-jaunu-mikrobioma-paraugu-apstrades-metodi-par-kuru-ieguts-augstakais-vertejums-starplaboratoriju-kvalitates-parbaude/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/genoma-centrs-ieviesis-jaunu-mikrobioma-paraugu-apstrades-metodi-par-kuru-ieguts-augstakais-vertejums-starplaboratoriju-kvalitates-parbaude/Genoma centrs aprobējis jaunu metodi mikrobiālā DNS izdalīšanai no fēču paraugiem. Piedaloties starplaboratoriju kvalitātes testēšanā (Biospecimen Proficiency Testing) 2018./2019. gada ciklā, šī metode ieguvusi sertifikātu ar augstāko iespējamo vērtējumu par mikrobiālā DNS izdalīšanu no fēcēm, kas tiek izmantota Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes pētījumspecifisko paraugu apstrādē. Šis ir būtisks apliecinājums Genoma centra un Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes paraugu kvalitātes standartiem un iespējām attīstīt mikrobioma pētniecību Latvijā.Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē” realizēšanuFri, 1 Mar 2019 11:32:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-otra-tipa-cukura-diabeta-klinisko-apakstipu-identificesana-un-farmakogenetikas-pielietojamiba-personalizetas-antidiabetiskas-terapijas-izstrade-realizesanu/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centrs-uzsak-jauna-projekta-otra-tipa-cukura-diabeta-klinisko-apakstipu-identificesana-un-farmakogenetikas-pielietojamiba-personalizetas-antidiabetiskas-terapijas-izstrade-realizesanu/1. martā BMC uzsāks realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 2. atlases kārtas ietvaros apstiprinātu projektu.