Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs http://biomed.lu.lv/Apraksts par lapu - testlvMon, 14 Jan 2019 12:20:00 GMTPar promocijas darbuMon, 14 Jan 2019 12:20:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/par-promocijas-darbu/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/par-promocijas-darbu/2019. gada 18. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (Baltajā zālē) LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Aija Ozola aizstāvēs promocijas darbu "Melanomas predispozīcijas gēni Latvijas populācijā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.Zinātniskās padomes sēdeTue, 8 Jan 2019 08:54:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/zinatniskas-padomes-sede-1501/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/zinatniskas-padomes-sede-1501/Otradien, 15.01.2019. plkst 14:00 Mazajā zālē notiks BMC Zinātniskās padomes sēde.Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā tiek uzsākts Latvijas Zinātnes padomes finansēts projektsWed, 12 Dec 2018 13:24:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centra-tiek-uzsakts-latvijas-zinatnes-padomes-finansets-projekts/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centra-tiek-uzsakts-latvijas-zinatnes-padomes-finansets-projekts/2018. gada decembrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā tiek uzsākta Latvijas Zinātnes padomes finansēta projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” (lzp-2018/2-0171) īstenošana. Šī projekta vadošais partneris ir LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pusē šī projekta īstenošanā ir iesaistīta Valsts iedzīvotāju genoma datubāze.UNESCO: Par bioētikas jautājumiem jāsāk diskutēt jau skolāMon, 10 Dec 2018 08:45:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/unesco-par-bioetikas-jautajumiem-jasak-diskutet-jau-skola/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/unesco-par-bioetikas-jautajumiem-jasak-diskutet-jau-skola/ Lai aktualizētu bioētikas jautājumus mācību saturā un sniegtu pedagogiem atbalstu šo tēmu iekļaušanai dažādu mācību priekšmetu stundās, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru otrdien, 11. decembrī, rīko semināru “Cilvēktiesību un bioētikas aspekti izglītībā. Kā meklēt un atrast atbildes uz bioētikas jautājumiem skolā?” skolu direktoriem un skolotājiem.Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece Dace Pjanova ievēlēta par LZA korespondētājlocekliWed, 5 Dec 2018 06:47:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centra-vadosa-petniece-dace-pjanova-ieveleta-par-lza-korespondetajlocekli/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvijas-biomedicinas-petijumu-un-studiju-centra-vadosa-petniece-dace-pjanova-ieveleta-par-lza-korespondetajlocekli/29. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē, notika LZA locekļu vēlēšanas. Par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēti deviņi īstenie locekļi, 16 korespondētājlocekļi, četri ārzemju un viens goda loceklis. No Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra par korespondētājlocekli ievēlēta vadošā pētniece Dace Pjanova.LCĢA pilnsapulceWed, 31 Oct 2018 12:33:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/lcga-pilnsapulce-2018/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/lcga-pilnsapulce-2018/Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija ielūdz asociācijas biedrus piedalīties LCĢA pilnsapulcē, kas notiks šī gada 16. novembrī, plkst. 14.00Seminārs “DATU IZMANTOŠANA MEDICĪNAS PĒTĪJUMOS LATVIJĀ: PIEREDZE UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI”Mon, 29 Oct 2018 12:23:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/seminars-datu-izmantosana-medicinas-petijumos-latvija-pieredze-un-nakotnes-izaicinajumi/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/seminars-datu-izmantosana-medicinas-petijumos-latvija-pieredze-un-nakotnes-izaicinajumi/Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs aicina visus interesentus apmeklēt semināru, ko organizē Latvijas nacionālais biobanku tīkls – BBMRILV.Nākusi klajā profesora Dr. habil. biol. E.Grēna grāmata “Nāves impērija. Bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk”Mon, 22 Oct 2018 08:22:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/lu-akademiskaja-apgada-ir-nakusi-klaja-akademika-profesora-dr-habil-biol-egrena-gramata-naves-imperija-biologisko-ierocu-slepena-programma-psrs-un-velak/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/lu-akademiskaja-apgada-ir-nakusi-klaja-akademika-profesora-dr-habil-biol-egrena-gramata-naves-imperija-biologisko-ierocu-slepena-programma-psrs-un-velak/Diemžēl masveida iznīcināšanas ieroču problēma mūsdienās ir ļoti aktuāla un maz pētīta, un īpaši latviešu lasītājam tā ir maz zināma. Savulaik izcilie molekulārās ģenētikas atklājumi pasaulē un mērķtiecīgās manipulācijas ar baktēriju un vīrusu gēniem solīja revolucionāru apvērsumu farmācijas industrijā, medicīnā un lauksaimniecībā, taču deva jaunu iedvesmu arī bioloģisko ieroču attīstībā.Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes kolekcijas izpilda BBMRI-ERIC kvalitātes novērtējuma pārbaudiThu, 18 Oct 2018 09:51:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/valsts-iedzivotaju-genoma-datubazes-kolekcijas-izpilda-bbmri-eric-kvalitates-novertejuma-parbaudi/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/valsts-iedzivotaju-genoma-datubazes-kolekcijas-izpilda-bbmri-eric-kvalitates-novertejuma-parbaudi/         Nacionālā biobanka Valsts iedzīvotāju genoma datubāze ir veikusi BBMRI-ERIC izstrādāto kvalitātes novērtējuma pārbaudi (Self Assessment Survey) vairākām endokrinoloģisko saslimšanu bioloģisko paraugu kolekcijām, un saņem apstiprinājumu par šo kolekciju atbilstību Eiropas Standartizācijas Komitejas Tehniskajām specifikācijām CEN/TS 16835-2:2015.Atskats uz Eiropas Zinātnieku nakti BMCThu, 11 Oct 2018 06:02:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/atskats-uz-eiropas-zinatnieku-nakti-bmc/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/atskats-uz-eiropas-zinatnieku-nakti-bmc/Šogad Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Biomedicīnas studiju un pētījumu centrā apmeklēja vairāk nekā 1200 dalībnieki.    Noslēgts sadarbības memorands starp BMC un BGI uzņēmumu SIA Latvia MGI TechTue, 9 Oct 2018 09:04:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/noslegts-sadarbibas-memorands-starp-bmc-un-bgi-uznemumu-sia-latvia-mgi-tech/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/noslegts-sadarbibas-memorands-starp-bmc-un-bgi-uznemumu-sia-latvia-mgi-tech/2018. gada 27.septembrī tika noslēgts sadarbības memorands starp valsts zinātnisko institūtu – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un pasaulē lielākā sekvencēšanas centra BGI uzņēmumu SIA Latvia MGI Tech par turpmāku sadarbību sekvencēšanas platformas izveidē, cilvēka ģenētikas izpētē, zinātnes projektu īstenošanā biomedicīnā, zinātnisko publikāciju sagatavošanā, ekspertu piesaistē un zinātnisko rezultātu komercializācijā.    BMC norisinājās Taivānas – Latvijas - Lietuvas sadarbības projekta seminārsFri, 28 Sep 2018 10:52:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/bmc-norisinajas-taivanas-latvijas-lietuvas-sadarbibas-projekta-seminars/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/bmc-norisinajas-taivanas-latvijas-lietuvas-sadarbibas-projekta-seminars/2018. gada 21. septembrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā norisinājās Taivānas – Latvijas – Lietuvas sadarbības projekta seminārs.    Latvijā darbību uzsāks EURAXESS kontaktpunktu tīklsTue, 25 Sep 2018 12:21:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvija-darbibu-uzsaks-euraxess-kontaktpunktu-tikls/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/latvija-darbibu-uzsaks-euraxess-kontaktpunktu-tikls/    Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā EURAXESS institūcijas pārstāvis Latvijā ir izveidojusi EURAXESS Latvija kontaktpunktu tīklu, kura darbībā iesaistījās arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.Tiek īstenots SIA Mikrotīkls atbalstītais LU Fonda projektsTue, 18 Sep 2018 12:30:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/tiek-istenots-sia-mikrotikls-atbalstitais-lu-fonda-projekts/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/tiek-istenots-sia-mikrotikls-atbalstitais-lu-fonda-projekts/Sadarbojoties pētniekiem no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta, tiek īstenots SIA Mikrotīkls atbalstītais LU Fonda projekts “Baktēriju mikrokompartmenti kā sintētiskie nanoreaktori”.  Tiek īstenots sadarbības projektsTue, 18 Sep 2018 10:04:00 GMThttp://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/tiek-istenots-sadarbibas-projekts/http://biomed.lu.lv/lv/sakumlapa/jaunumu/tiek-istenots-sadarbibas-projekts/Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts sadarbībā ar Kodolmedicīnas klīnikas Radiofarmācijas laboratoriju, RAKUS Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīniku, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un LU Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtu realizē starpdisciplināru projektu “Inovatīvu metožu attīstīšana un ieviešana klīniskajā praksē ļaundabīgo audzēju diagnostikai un terapijai, izmantojot Latvijā ražotus molekulāri mērķētus radionuklīdus”.