Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

20
FEB
2019

Ēnu diena BMC 2019

Šogad, 13. februārī, BMC apmeklēja 13 vidusskolnieki no dažādām skolām, kuri vēlējās iepazīt tuvāk molekulārā biologa darba ikdienu. Lai diena būtu pilnīgāka un skolēni redzētu dažādos pētniecības virzienus, kas aktīvi noris BMC, viņiem tika dota iespēja apmeklēt vairākas BMC zinātniskās grupas un pat darboties praktiski.

 

 

12
FEB
2019

Gada balva zinātnē 2018

  

 

Piektdien, 8. februārī, Latvijas Zinātņu akadēmijā notika konkursa Gada balva zinātnē 2018  laureātu apbalvošanas ceremonija. Šajā apbalvošanas ceremonijā tika godināti arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki Dr. habil. med. Jekaterina Ērenpreisa, Dr. biol. Kristīne Salmiņa, Jēkabs Krīgerts (Mg. students) un Dr.biol. Ina Baļķe, Mg.biol. Gunta Reseviča, Vilija Zeltiņa, LZA korespondētājloceklis Dr.biol. Andris Zeltiņš.

11
FEB
2019

Zinātniskās padomes sēde

Pirmdien, 18.01.2019. plkst 13:00 Mazajā zālē notiks BMC Zinātniskās padomes sēde.

29
JAN
2019

INSTRUCT-ERIC: strukturālās bioloģijas konsorcija informatīvais seminārs

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs aicina visus interesentus apmeklēt strukturālās bioloģijas konsorcija INSTRUCT-ERIC informatīvo semināru.

Šajā seminārā varēs uzzināt, kas ir INSTRUCT -ERIC un ko tas dod Latvijas zinātniekiem, kā arī iepazīties strukturālās bioloģijas projektiem, ko īsteno Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs un Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

14
JAN
2019

Par promocijas darbu

2019. gada 18. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (Baltajā zālē) LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Aija Ozola aizstāvēs promocijas darbu "Melanomas predispozīcijas gēni Latvijas populācijā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

8
JAN
2019

Zinātniskās padomes sēde

Otrdien, 15.01.2019. plkst 14:00 Mazajā zālē notiks BMC Zinātniskās padomes sēde.

12
DEC
2018

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā tiek uzsākts Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts

2018. gada decembrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā tiek uzsākta Latvijas Zinātnes padomes finansēta projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” (lzp-2018/2-0171) īstenošana. Šī projekta vadošais partneris ir LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pusē šī projekta īstenošanā ir iesaistīta Valsts iedzīvotāju genoma datubāze.

10
DEC
2018

UNESCO: Par bioētikas jautājumiem jāsāk diskutēt jau skolā

Lai aktualizētu bioētikas jautājumus mācību saturā un sniegtu pedagogiem atbalstu šo tēmu iekļaušanai dažādu mācību priekšmetu stundās, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru otrdien, 11. decembrī, rīko semināru “Cilvēktiesību un bioētikas aspekti izglītībā. Kā meklēt un atrast atbildes uz bioētikas jautājumiem skolā?” skolu direktoriem un skolotājiem.

5
DEC
2018

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece Dace Pjanova ievēlēta par LZA korespondētājlocekli

29. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē, notika LZA locekļu vēlēšanas. Par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēti deviņi īstenie locekļi, 16 korespondētājlocekļi, četri ārzemju un viens goda loceklis.

No Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra par korespondētājlocekli ievēlēta vadošā pētniece Dace Pjanova.

31
OKT
2018

LCĢA pilnsapulce

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija ielūdz asociācijas biedrus piedalīties LCĢA pilnsapulcē, kas notiks šī gada 16. novembrī, plkst. 14.00

29
OKT
2018

Seminārs “DATU IZMANTOŠANA MEDICĪNAS PĒTĪJUMOS LATVIJĀ: PIEREDZE UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI”

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs aicina visus interesentus apmeklēt semināru, ko organizē Latvijas nacionālais biobanku tīkls – BBMRILV.

22
OKT
2018

Nākusi klajā profesora Dr. habil. biol. E.Grēna grāmata “Nāves impērija. Bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk”

Diemžēl masveida iznīcināšanas ieroču problēma mūsdienās ir ļoti aktuāla un maz pētīta, un īpaši latviešu lasītājam tā ir maz zināma. Savulaik izcilie molekulārās ģenētikas atklājumi pasaulē un mērķtiecīgās manipulācijas ar baktēriju un vīrusu gēniem solīja revolucionāru apvērsumu farmācijas industrijā, medicīnā un lauksaimniecībā, taču deva jaunu iedvesmu arī bioloģisko ieroču attīstībā.

18
OKT
2018

Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes kolekcijas izpilda BBMRI-ERIC kvalitātes novērtējuma pārbaudi

 

 

 

 

Nacionālā biobanka Valsts iedzīvotāju genoma datubāze ir veikusi BBMRI-ERIC izstrādāto kvalitātes novērtējuma pārbaudi (Self Assessment Survey) vairākām endokrinoloģisko saslimšanu bioloģisko paraugu kolekcijām, un saņem apstiprinājumu par šo kolekciju atbilstību Eiropas Standartizācijas Komitejas Tehniskajām specifikācijām CEN/TS 16835-2:2015.

11
OKT
2018

Atskats uz Eiropas Zinātnieku nakti BMC

Šogad Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Biomedicīnas studiju un pētījumu centrā apmeklēja vairāk nekā 1200 dalībnieki.

 

 

9
OKT
2018

Noslēgts sadarbības memorands starp BMC un BGI uzņēmumu SIA Latvia MGI Tech

2018. gada 27.septembrī tika noslēgts sadarbības memorands starp valsts zinātnisko institūtu – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un pasaulē lielākā sekvencēšanas centra BGI uzņēmumu SIA Latvia MGI Tech par turpmāku sadarbību sekvencēšanas platformas izveidē, cilvēka ģenētikas izpētē, zinātnes projektu īstenošanā biomedicīnā, zinātnisko publikāciju sagatavošanā, ekspertu piesaistē un zinātnisko rezultātu komercializācijā.

 

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".