Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Vīrusveidīgo daļiņu strukturālie pētījumi

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. 09.1294.

Periods: 2009-2012

Projekta vadītājs: Dr. biol. Kaspars Tārs

BMC pētnieki ir aktīvi iesaistījušies dažādu vīrusu strukturālajā izpētē, to kapsīdu pašsavākšanās un genoma atpazīšanas mehānismu noskaidrošanā. Iegūtās zināšanas tiek izmantotas, lai racionāli modificētu vīrusveidīgās daļiņas ar potenciālu medicīnisku pielietojumu jaunu vakcīnu un adresētu terapeitisko aģentu nesēju izstrādē.

Pēdējo gadu laikā BMC pētnieki ir piedalījušies vairāku mazo RNS fāgu - piemēram phiCb5 un PRR1, kā arī augu vīrusu - kamolzāles savīšanās vīrusa un airenes raibuma vīrusa struktūru noteikšanā.

Nesen publicētā bakteriofāga phiCb5 struktūra ir atklājusi vairākas jaunas iezīmes mazo RNS fāgu daļiņu strukturālajā organizācijā. Atšķirībā no citiem, radniecīgiem vīrusiem, phiCb5 daļiņa tiek stabilizēta ar metāla jonu un RNS bāzu palīdzību. Tādejādi, phiCb5 ir iespējams izjaukt un salikt nedenaturējošos apstākļos, kas ir nozīmīga priekšrocība daļiņas potenciālajam pielietojumam terapeitisku aģentu pakošanā.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".