Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Pašatjaunošanās un novecošanās regulācija pēc DNS bojājuma audzēju šūnās

Finansējums: Latvijas Zinātnes padome

Projekta numurs: 341/2012

Periods: 2013-2016

Projekta vadītājs: Dr.habil.med.J.Ērenpreisa

Projektā paredzēts pētīt šūnu pamatmehānismus, kas izraisa audzēja atjaunošanos pēc genotoksiskas pretvēža terapijas. Ir zināms, ka šāda veida terapija izraisa divus pretējus procesus – šūnu novecošanos (permanentu šūnas cikla arestu) un pašatjaunošanos, kas nodrošina audzēja šūnu nemirstību. Neseni pētījumi mūsu laboratorijā (Salmiņa un citi, 2010) parādījuši, ka genotoksiska šūnu apstrāde nevis atlasa tā saucamās audzēja cilmes šūnas, bet gan inducē cilmestību populācijā un ka šis process ir saistīts ar pāreju uz atgriezenisku šūnu poliploīdiju. Šāds stāvoklis ir saistīts ar vairākām īpatnībām – nobīdītiem DNS bojājuma kontrolpunktiem, to atjūgšanu no apoptozes, hromatīna fenotipisku plasticitāti un šūnu multipotencialitāti. Mūsu pētījumi norāda uz šī procesa evolucionāru saistību ar vienšūnu organismu dzīves ciklu un to rekapitulāciju audzējā (Erenpreisa un Cragg 2007). No tā izriet, ka terapijas izraisīta novecošanās arī ir šī procesa dabiska sastāvdaļa. Mūsu pēdējie dati parāda, ka abas minētās programmas – pašatjaunošanās un novecošanās parādās vienlaicīgi vienās un tajās pašās audzēja šūnās (Jackson un citi, 2013). Šajā projektā tiek izvirzīti sekojoši jautājumi – kā šīs programmas līdz pastāv, kā šūna izvēlas starp tām un kā tas var tikt ietekmēts terapijas nolūkos. Tādējādi, attiecības starp šiem pretējiem procesiem tiks pētītas šādos aspektos: (1) stohastiskā komponenta izvērtēšana šūnas izvēlē; (2) galējo fenotipu (neatgriezeniska novecošanās/pilnīga pašatjaunošanās) iegūšana un nostabilizēšana; (3) autofāgijas loma šūnas izvēlē starp abiem procesiem. Kā jau iepriekš, pētījums notiks sadarbībā ar kolēģiem no Lielbritānijas un Vācijas. Rezultātus plānots prezentēt vienā vai divos eksperimentālos rakstos un divos apskata rakstos.

Salmina K, Jankevics E, Huna A, Perminov D, Radovica I, Klymenko T, Ivanov A, Jascenko E, Scherthan H, Cragg MS, Erenpreisa J. 2010. Up-regulation of the embryonic self-renewal network through reversible polyploidy in irradiated p53-mutant tumour cells.- Experimental Cell Research 316(13):2099-112.

Erenpreisa J., Cragg M. S. 2007. Cancer: a matter of life cycle? – Cell Biology International, 31(12):150 –1510.

Jackson TR, Salmina K, Huna A, Inashkina I, Jankevics E, Riekstina U, Kalnina Z, Ivanov A, Townsend PA, Cragg MS, Erenpreisa J 2013. DNA damage causes TP53-dependent coupling of self-renewal and senescence pathways in embryonal carcinoma cells.- Cell Cycle 12 (3):430-41.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".